Inzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + +
Uitzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + -
Gebruik knijpzoomen om eenvoudig in en uit te zoomen

Eerste schetsen nieuwe gezondheidscampus nog voor de zomer bekend - Jessa start communicatie met buurt op

Nog voor de start van de zomervakantie zullen we weten wie de nieuwe gezondheidscampus in Hasselt mag bouwen. Voor dit ambitieuze project startte Jessa begin 2019, samen met het Team Vlaams Bouwmeester, een architectuurwedstrijd op. Het architectenconsortium dat uiteindelijk die wedstrijd wint, mag de volgende jaren zijn tanden zetten in een stevig bouwdossier. “We zullen dan ook kunnen tonen hoe de nieuwe gezondheidscampus er in grote lijnen zal uit zien”, zegt Yves Breysem, algemeen directeur van het Jessa Ziekenhuis.

 

De buurtbewoners van de bouwlocatie, de Salvator Plus-site, kregen vandaag al een eerste infokrant in de bus. Yves Breysem: “Er is nog geen groot nieuws te melden, maar we vinden het toch belangrijk dat iedereen correct geïnformeerd is over de actuele stand van zaken van dit project. Zodra we in een volgende fase belanden, en input nodig hebben van de buurt om de omgeving van het ziekenhuis vorm te geven, zullen we interactief met hen in dialoog gaan.”

 

Het dossierverloop

Jessa startte in januari 2019 samen met het Team Vlaams Bouwmeester een architectuurwedstrijd waarvoor aanvankelijk 19 kandidaten inschreven. Ook de school voor verpleegkunde en de peda, die gehuisvest zijn (en blijven) op de Salvatorsite, zijn betrokken in het proces. Samen met vertegenwoordigers van Stad Hasselt, provincie Limburg, het Agentschap Wegen en Verkeer is er hard gewerkt om het dossier voor te bereiden voor een volgende fase.

 

De ambitie

Yves Breysem: “We hopen rond 2030 te kunnen verhuizen naar een gezondheidscampus. Die zal gebouwd worden op de zogenaamde Salvator Plus-site. Dit is de zone waarop campus Salvator ligt, aangevuld met de zone achter het voormalige gebouw van de Nationale Bank. In het zorgstrategisch plan (dat nog moet worden goedgekeurd) willen we graag 866 hospitalisatiebedden voorzien. Dat zijn er ruim 100 minder dan vandaag.” De totale projectkost is begroot op zo’n 500 miljoen euro.

 

Steven Vandeput, burgemeester van Hasselt, juicht de nieuwbouwplannen toe: “De voorbije jaren is het Jessa Ziekenhuis een pionier geweest in medische innovatie. Een nieuwbouw geeft ons de opportuniteit om daar nog verder in te gaan en zo Hasselt op de kaart te zetten.”

 

Bouwtraject

Nadat de finale beslissing is gevallen, neemt Jessa nog twee jaar de tijd om vanuit het gekozen schetsontwerp, de plannen verder uit te werken en te verfijnen.

 

Yves Breysem: “Er zal in die twee eerste jaren inderdaad een belangrijke uitwisseling van noden en wensen plaatsvinden. Op drie niveaus. Voor de concrete invulling van het gebouw vragen we denkwerk en input van de artsen en medewerkers, want zij zullen het gebouw straks moeten ‘gebruiken’. We zullen ook in dialoog gaan met de patiënten en hun familie die het gebouw moeten ‘bewonen’. En ten derde, wisselen we onze ideeën uit met de Hasselaar en de buurtbewoners die er straks mee zullen ‘leven’. Hen willen we betrekken bij de inrichting van de directe omgeving van het gebouw, die naar ons gevoel een hoge parkwaarde moet krijgen voor fietsers en wandelaars.”

 

“We starten natuurlijk niet met een blanco blad, maar met een goed onderbouwd schetsontwerp”, vult Roel Cleenders, voorzitter van de Raad van Bestuur, aan. “Bij dit voortraject hebben we ons laten bijstaan door het Team Vlaams Bouwmeester. Inmiddels weten we redelijk concreet wat de noden zijn van ons eigentijds ziekenhuis: een flexibel, praktisch en efficiënt ingericht gebouw, aangepast aan de verschillende zorgtrajecten, pandemie-proof, met een goede ontsluiting en met veel aandacht voor de healing environment (*) hetgeen zich zowel in een CO2-neutraal gebouw als in een groene omgeving vertaalt.”

 

Duurzaamheid is alleszins een belangrijk criterium. Het gebouw moet lange tijd meegaan en flexibel in gebruik zijn zodat het eventuele andere toekomstige zorgbehoeften makkelijk invult.

 

Timing

Afhankelijk van de snelheid waarmee de vergunningen worden verkregen, gaat de eerste spade de grond in tussen midden 2023 en 2025. Yves Breysem: “We willen starten met het raadplegingsgebouw dat op twee jaar bouwtijd klaar zou kunnen zijn. Voor de bouw van het ziekenhuis tellen we vijf jaar.”

 

Pietelbeek Zuid

De site Pietelbeek Zuid, een groene landbouwzone aan de overzijde van de Luikersteenweg, zit ook binnen de scope van het project. Vooral de buurtbewoners zijn daarover ongerust.

 

Yves Breysem: “We willen voor de ontwikkeling van Pietelbeek Zuid de tijd nemen om samen met de buurtbewoners en het stadsbestuur tot een gemeenschappelijke visie te komen. Hierin wegen we af of en hoe we bepaalde zachte zorg-gerelateerde nevenfuncties (bv. assistentiewoningen) kunnen combineren met de leefbaarheid van de omgeving en hoe de groene zone die wij op Salvator Plus creëren in symbiose kan gaan met het gebied Pietelbeek Zuid. We nemen hun bezorgdheden ernstig en het geeft ons een concreet startpunt om hierover met hen, de volgende maanden en jaren , in dialoog te gaan. Hopelijk komen we tot een waardevolle groene zone die zowel voor de buurt als voor het project een meerwaarde kan zijn.”

 

Permanent infokanaal

Vanaf de zomer 2021 zullen op regelmatige basis initiatieven genomen worden om met de buurt in overleg te treden. Meer informatie, nieuwigheden, initiatieven of evoluties van ‘Ons nieuw ziekenhuis’ kan je hier volgenGeïnteresseerden kunnen er zich ook inschrijven voor een  nieuwsbrief.

 


(*) Door de fysieke omgeving van een zorginstelling aan de hand van evidence based design in te richten, wordt voor patiënten, familie en personeel het welzijn bevorderd en stress verminderd. Het verminderen van stress zorgt er vervolgens voor dat patiënten hierdoor minder verdoving en medicijnen nodig hebben en dat patiënten sneller herstellen.