Inzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + +
Uitzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + -
Gebruik knijpzoomen om eenvoudig in en uit te zoomen

Prijsraming

Laatste wijziging: 25 april 2022 , door Facturatiedienst
Het Jessa Ziekenhuis heeft prijsramingen gemaakt van enkele veel voorkomende ingrepen om je een duidelijk zicht te geven op jouw eindfactuur. Bij deze prijsramingen is rekening gehouden met de gemiddelde verblijfsduur. Dit zijn louter ramingen. De uiteindelijke prijs kan hoger zijn indien je langer in het ziekenhuis verblijft, als er complicaties optreden, of als de arts extra ingrepen of onderzoeken uitvoert.

In de prijs zitten de kosten van je verblijf en de honoraria van de betrokken artsen (zijnde de chirurg die de ingreep uitvoert, de anesthesist en de medisch-technische diensten zoals radiologie en klinische biologie). De kosten van apotheek en parafarmacie kunnen moeilijker geraamd worden. 

De prijs is afhankelijk van de manier waarop je verzekerd bent bij je ziekenfonds. Ben je gewoon verzekerd of maak je aanspraak op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming of betaal je de factuur zonder tussenkomst van een ziekenfonds?

Aanvraag prijsraming

Als je de ingreep die je moet ondergaan niet op de website terugvindt, kan je contact opnemen via ons formulier of de prijslijn 011 33 58 25 en dan maken wij zo vlug mogelijk een raming voor jou.