Inzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + +
Uitzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + -
Gebruik knijpzoomen om eenvoudig in en uit te zoomen

Patiëntendossiers

Laatste wijziging: 07 april 2022 , door Secretariaat patiëntenrechten

Je hebt het recht op een patiëntendossier dat zorgvuldig wordt bijgehouden en veilig wordt bewaard. Je hebt het recht om dit dossier te lezen. Dit inzagerecht is niet absoluut:

 

  • Je mag geen gegevens over derden lezen, noch persoonlijke nota’s van de arts.
  • De zorgverstrekker kan inzage weigeren van gegevens waarvan hij oordeelt dat ze een ernstig gevaar voor jouw gezondheid kunnen opleveren.
  • Je kan een kopie aanvragen van heel of een gedeelte van jouw dossier. Om het inzagerecht of het recht op afschrift te concretiseren werd hiervoor binnen het ziekenhuis een specifieke procedure uitgewerkt.

 

Vanaf 1 mei 2019 kan je delen van je dossier elektronisch opvragen wanneer je je aanmeldt via mijngezondheid.belgie.be. Voor meer informatie, druk hier.

 

Meer informatie en contact

Jessa ziekenhuis Campus Virga Jesse

Secretariaat patiëntenrechten (Huis 9)

Stadsomvaart 11

3500 Hasselt

Tel: 011 33 56 91

E-mail: secretariaat.patientenrechten@jessazh.be