Inzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + +
Uitzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + -
Gebruik knijpzoomen om eenvoudig in en uit te zoomen

Sociale dienst

Laatste wijziging: 25 juli 2022 , door Sociale dienst

De sociaal werker bouwt samen met jou bruggen tussen de ziekenhuiswereld, het thuismilieu en de bestaande externe diensten.

 

Een ziekenhuisopname is erg ingrijpend en kan leiden tot problemen van allerlei aard: sociale, financiële of administratieve problemen. Ook ontstaan er vaak vragen in verband met het nakende ontslag en/of de mogelijkheden na het ontslag, zowel residentieel als in de thuiszorg. Als je met zulke vragen of bezorgdheden zit, zullen de medewerkers van de sociale dienst je hierin bijstaan.

 

Vaak wordt de sociale begeleiding door je Jessa-arts of via het multidisciplinair teamoverleg voorgesteld. Je beslist uiteraard zelf om dit advies te volgen en je kunt de tussenkomst van een sociaal werker steeds weigeren. Je kunt ook zelf vragen aan de arts of verpleegkundige om de sociaal werker in te schakelen. Ook is het mogelijk om voor je opname in het Jessa de sociaal werker te contacteren i.v.m. mogelijke vragen of bezorgdheden. Er zal dan voorgesteld worden om een afspraak te maken met de verantwoordelijke sociaal werker.

 

Elke sociaal werker maakt deel uit van een clustertrio dat toegewezen is aan enkele verpleegafdelingen en werkt in opdracht van de behandelend arts. Iedere sociaal werker is gebonden door het beroepsgeheim en de principes van discretieplicht en vertrouwelijke informatie. Ook de wet op de patiëntenrechten en de privacywetgeving zijn steeds van toepassing op het sociaal werk. 

 

De sociale dienst van het Jessa Ziekenhuis is actief op de 3 campussen van het Jessa Ziekenhuis en bereikbaar van maandag tot vrijdag tijdens de kantooruren, tenzij anders vermeld.

 

Contactgegevens diensthoofd

Raf Jacobs

Tel. 011 33 54 01

E-mail: raf.jacobs@jessazh.besocialedienst.SU@jessazh.be

 

Contactgegevens maatschappelijk werkers

Jacqueline Top

Tel. 013 55 06 10

E-mail: jacqueline.top@jessazh.be

(niet aanwezig op maandag en donderdagvoormiddag)

 

Ann Winters

Tel. 013 55 06 12

E-mail: ann.winters@jessazh.be

(niet aanwezig op woensdagnamiddag en vrijdagnamiddag)

 

Roberto Airò

Tel. 013 55 06 13

E-mail: roberto.airo@jessazh.be

(niet aanwezig op maandag en woensdag)