Inzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + +
Uitzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + -
Gebruik knijpzoomen om eenvoudig in en uit te zoomen

Documentatie

Laatste wijziging: 07 april 2022 , door Ombudsdienst

Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement regelt de specifieke modaliteiten voor de organisatie, de werking en de procedure inzake de klachten bij de ombudsfunctie binnen het Jessa Ziekenhuis in kader van de toepassing van de wet betreffende de rechten van de patiënt van 22 augustus 2002.

 

Vertegenwoordiger - vertrouwenspersoon

Klik op onderstaande documenten voor toelichtingen over begrippen als ‘vertrouwenspersoon', ‘vertegenwoordiger'. De invuldocumenten maken het makkelijker om bepaalde wensen kenbaar te maken aan je zorgverleners.
  Verder kan je formulieren voor het aanwijzen van een vertrouwenspersoon en vertegenwoordiger ook terugvinden op de website van de FOD Volksgezondheid.

Ophalen persoonsgegevens

Aan de hand van 1 van onderstaande documenten kan je als patiënt goedkeuring geven aan derden om eenmalig documenten (met persoonsgegevens) op te halen en kunnen ouders informatie ophalen m.b.t. hun kind, los van de procedure voor vertrouwenspersoon/vertegenwoordiger.