Inzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + +
Uitzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + -
Gebruik knijpzoomen om eenvoudig in en uit te zoomen

Mijn dossier

Laatste wijziging: 16 juni 2022 , door Secretariaat patiëntenrechten

De ambitie van het Jessa Ziekenhuis is niet 'de grootste zijn', maar wel 'groots zijn' in de zorg voor onze patiënten. Dit betekent ook helder communiceren. Als patiënt heb je het recht om je medisch dossier in te kijken en/of een afschrift te vragen.

Een ziekenhuis is verplicht om voor iedere patiënt een dossier aan te leggen, waarin medische, verpleegkundige en paramedische gegevens bewaard worden. Dit is noodzakelijk om je een optimale verzorging te kunnen aanbieden en continuïteit tussen zorgverleners te kunnen garanderen.

Het patiëntendossier is strikt vertrouwelijk en niet toegankelijk voor derden. De enige zorgverleners die aan de informatie in jouw patiëntendossier kunnen, zijn zij die op het moment van jouw verblijf aan jouw zorg te pas komen en dus een ‘therapeutische (of zorg)relatie’ met jou hebben. Deze zorgverleners zijn gebonden door het beroepsgeheim.

 

1. Hoe kan je je patiëntendossier van het Jessa Ziekenhuis raadplegen?

Via het portaal Mynexuzhealth kan je als patiënt van het Jessa Ziekenhuis je verslagen, documenten, afspraken, laboresultaten en medische beelden van ons ziekenhuis raadplegen.

 

2. Toegang door je huisarts

Je huisarts kan via een beveiligde internetverbinding je patiëntendossier raadplegen, inclusief de laboresultaten en de medische beelden. Hiervoor gebruikt je huisarts nexuzhealthPRO.

 

3. Vraag een afschrift van je patiëntendossier

Tijdens de opname kan je terecht bij de behandelende arts of de hoofdverpleegkundige. Maar ook later hebben rechthebbenden recht op inzage en/of afschrift van het patiëntendossier. Zo kan je een afschrift van medische verslagen aan de desbetreffende arts via diens medisch secretariaat vragen.

Medische beelden kan je vragen aan het secretariaat medische beeldvorming, zij bezorgen je toegangscodes waarmee je de medische beelden online kan bekijken. Laboresultaten kan je vragen aan het secretariaat klinisch labo.

Je vraagt de nodige in te vullen documenten: ‘verzoek/afschrift patiëntendossier’ of ‘verzoek onrechtstreeks inzage na overlijden’ aan de dienst patiëntenrechten. Je kunt ze bereiken via het Jessa Ziekenhuis, Campus Virga Jesse (Huis 9), Stadsomvaart 11, 3500 Hasselt of per e-mail: secretariaat.patientenrechten@jessazh.be. Voor meer informatie kan je terecht bij Liliane Swennen op 011 33 56 91, elke werkdag tussen 8u30 en 16u00.

 

3.1. Wie kan deze aanvraag voor een inzage of afschrift stellen?

 • De patiënt zelf;
 • De houder van de (notariële) zorgvolmacht;
 • De vertrouwenspersoon schriftelijk gemachtigd door de patiënt;
 • Bij een minderjarige patiënt: de ouders of voogd of de patiënt zelf indien de arts beslist dat rekening houdend met zijn/haar leeftijd en maturiteit hij/zij zelf zijn rechten kan uitoefenen;
 • Bij een wilsonbekwame patiënt:
  • De houder van de zorgvolmacht;
  • Een vertegenwoordiger van de patiënt:
   • Formele vertegenwoordiger: werd voorafgaand schriftelijk benoemd door de patiënt en heeft voorrang op de informele vertegenwoordiger en indien deze een beroepsbeoefenaar is, heeft deze toegang tot de persoonlijke notities;
   • Informele vertegenwoordiger: echtgenoot/partner en verder in dalende lijn; meerderjarig kind, ouder, meerderjarige broer/zus.

 

3.2. Wanneer mag je het gevraagde verwachten?

Aan het verzoek tot inzage/afschrift wordt onverwijld en ten laatste binnen 15 dagen gevolg gegeven.

 

3.3. Hoe ontvang je het gevraagde?

Het secretariaat patiëntenrechten maakt telefonisch een afspraak om binnen de 14 dagen na de aanvraag het gevraagde te komen afhalen of inkijken. De medische gegevens worden beveiligd en digitaal overgemaakt aan de patiënt. Op het moment van de afspraak wordt deze informatie overgemaakt aan de patiënt zelf.

 

3.4. Waar heb je géén recht op?

De persoonlijke notities van de beroepsbeoefenaar en gegevens die betrekking hebben op derden komen niet in aanmerking voor inzage noch voor afschrift. De beroepsbeoefenaar weigert het afschrift indien hij over duidelijke aanwijzingen beschikt dat de patiënt onder druk wordt gezet om een afschrift van zijn dossier aan derden te bezorgen. Uitzonderlijk en onder de in de wet voorziene voorwaarden kan de beroepsbeoefenaar informatie onthouden uit vrees dat dit de gezondheid van de patiënt ernstig zou kunnen schaden (‘therapeutische exceptie’).

 

3.5. Wat na een overlijden?

Na overlijden is er geen recht op afschrift, enkel recht op onrechtstreekse (door de nabestaande aangestelde arts) inzage. 

 

 Wie kan de vraag stellen?

 • De echtgenoot/partner;
 • De familieleden tot de tweede graad (ouder, kind, broer of zus, kleinkind, grootouder);
 • En dit enkel via een door de aanvrager aangewezen beroepsbeoefenaar. Deze beroepsbeoefenaar, bij voorkeur een arts voor het medisch dossier, kan ook de persoonlijke notities inkijken. Dit onder enkele voorwaarden:
  • Er is geen uitdrukkelijk verzet van patiënt vermeld in het patiëntendossier;
  • Vermelding van specificering (wat wil men uit het dossier vernemen ) én motivering (waarom is deze informatie nodig).

Mocht deze informatie niet voldoende blijken, kan je deze vraag neerleggen bij het secretariaat patiëntenrechten: secretariaat.patientenrechten@jessazh.be of tel 011 33 56 91. Zij zullen dan conform de patiëntenwetgeving en de privacywetgevingen al het mogelijke doen om je de gevraagde patiëntengegevens te bezorgen.

 

Meer weten?

Wil je meer algemene informatie lezen over het delen van medische gegevens met de patiënt? Bekijk dan hier het artikel uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiënten Platform en het kaartoverzicht van welke zorginstellingen welke gegevens aanbieden.