Inzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + +
Uitzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + -
Gebruik knijpzoomen om eenvoudig in en uit te zoomen

Levensbeschouwelijke hulpverlening

Laatste wijziging: 28 april 2022

Een opname in het ziekenhuis kan vragen van religieuze of levensbeschouwelijke aard oproepen. Zoek je steun in je geloof of overtuiging, ben je op zoek naar de zin van het leven, of zit je met verdriet, pijn, onmacht… dan kan je terecht bij de pastorale en morele dienst. Indien gewenst kan je ook beroep doen op een contactpersoon van een andere levensovertuiging.


Je kan hen rechtstreeks contacteren, een verpleegkundige op de afdeling aanspreken, of je wenden tot de onthaalmedewerkers aan de inkombalie. Uiteraard kan je ook het keuzeformulier in de algemene onthaalbrochure invullen.

 

De levensbeschouwelijke dienstverlening staat open voor patiënten, familieleden en bezoekers van het ziekenhuis. Al onze medewerkers zijn gebonden door het beroepsgeheim. Je gesprekken met hen zijn dus steeds vertrouwelijk.

 

Pastorale dienst

Contactgegevens

pastoraledienst@jessazh.be

Melanie Boulogne (melanie.boulogne@jesszah.be; 011 33 56 70)
Brigitte Volders (brigitte.volders@jessazh.be; 011 33 56 71)
Petra De Smet (petra.desmet@jessazh.be; 011 33 56 71)
Katrien Gijbels (katrien.gijbels@jessazh.be; 011 33 56 72)
Tine Loyens (tine.loyens@jessazh.be; 011 33 56 73)
 

Waarvoor kan je bij een pastor terecht?

Ondersteuning en gesprek

Een pastor luistert in veiligheid en vertrouwen naar wat je ten diepste bezighoudt. Een gesprek met een pastor biedt de ruimte om in alle rust je (levens)verhaal te vertellen en zo –gaandeweg- op adem te komen en te zoeken naar wat verbindt.  

 Wat kan een pastor voor je doen?
- beluisteren levensverhaal (met aandacht voor existentiële dimensie);
- omgaan met zin-en levensvragen, spiritualiteit en geloof;
- nabij blijven in onmacht en verdriet;
- samen op zoek gaan en benoemen van waarden en krachbronnen en/of pijnpunten;
- begeleiden in het opmaken levensbalans;
- opvangen en ondersteunen bij slecht nieuws, sterven en afscheid nemen;
- uitwerken van gepast ritueel;
- begeleiden rouw- en verlieservaringen;
- nazorg. 

 

Ritueel en verdieping

De pastor staat open voor de levensbeschouwing en overtuiging van iedere mens. Zelf heeft de pastor een christelijke achtergrond. Op vraag gaan ze voor in een ziekenzegen, aansluitend bij de persoonlijke beleving en situatie van de patiënt en familie, of werken ze samen met jou aan een ritueel op maat. Verder kunnen ze, indien gewenst, verdiepen door -samen met jou of voor jou- te bidden, de communie op de kamer te brengen of een kaarsje te gaan branden in de kapel.

 

Op het gelijkvloers van campus Virga Jesse (volg de gele pijl) is een kleine kapel die overdag steeds toegankelijk is. Je kan er een intentie in het boek schrijven, een kaarsje laten branden of gewoon even op adem komen. Omwille van de heersende restricties betreffende het corona-virus gaan er voorlopig geen eucharistievieringen door op campus Virga Jesse.

 

Elke patiënt, elk familielid en elke zorgverlener kan kosteloos beroep doen op de pastorale dienst. De pastors zijn elke dag aanwezig.


Maandag-Dinsdag-Donderdag-Vrijdag: 08.00-20.00u.
Woensdag: 08.00-16.00u.
Zaterdag: 14.30-18.15u.
Zondag: 08.30-12.15u.

 

Moreel consulente

Wat doet een vrijzinnig moreel consulent?

Je kan bij de vrijzinnig moreel consulent terecht voor een gesprek of een luisterend oor.

De moreel consulent verleent morele bijstand vanuit een vrijzinnig-humanistisch perspectief gericht op fundamentele levensbeschouwelijke vragenzoals zingeving, gezondheid, verlies, ziekte, dood en de existentiële aspecten van het leven.

De doelgroep zijn patiënten, familie en personeel van ons ziekenhuis die binnen de context van het ziekenhuis beroep doen op de consulent. 

De consulent is verbonden aan het huisvandeMens Hasselt.

 

Waarvoor kunnen patiënten en personeel bij haar terecht?

  • Individuele gesprekken gericht op de beleving en verwerking van  persoonlijke vragen en moeilijkheden van levensbeschouwelijke aard.
  • Het ondersteunen, begeleiden en stimuleren van patiënten in hun zoektocht naar persoonlijke zingeving.
  • Het aanbieden van gepaste rituelen om patiënten te ondersteunen. Het eventueel bijwonen of verlenen van medewerking aan de uitvaartplechtigheid van patiënten of geboorteplechtigheden.
  • Het organiseren en begeleiden van groepsactiviteiten met patiënten vanuit de levensbeschouwelijke eigenheid.
  • Het indien nodig leggen en onderhouden van contacten (na indien mogelijk instemming van betreffende patiënten) met personen die tot de directe levenskring van patiënten behoren en andere zorgverleners en diensten binnen en buiten de instelling.
  • Het leggen van contacten tussen patiënten en hun levensbeschouwelijke achterban, indien zij dit wensen.
  • Het verzorgen van stervensbegeleiding van patiënten.
  • Instaan voor opvang en nazorg van familie of naasten indien ze dit wensen.

 

Alle vragen en gesprekken worden met discretie behandeld.

 

Meer informatie

Bianca Vosters: tel.: 011 33 56 74, e-mail: bianca.vosters@jessazh.be (maandag en woensdag, 9u30u tot 15u45).

 

Protestantse kerk

Dominee Lianne De Oude: 011 82 33 80.

 

Islamitisch geloof

De Islamitische gebedsruimte bevindt zich op het gelijkvloers. Je kunt het bezoek van een imam aanvragen op de dienst waar je verblijft.

 

Andere levensovertuigingen

Als je liever met een verantwoordelijke van een andere godsdienst of levensovertuiging spreekt, kan je dit aanvragen via de verklaring in de onthaalbrochure.