Inzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + +
Uitzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + -
Gebruik knijpzoomen om eenvoudig in en uit te zoomen

Diverse kosten en ambulancevervoer

Laatste wijziging: 22 april 2022 , door Facturatiedienst

Diverse kosten

Een overzicht van de diverse kosten vind je ter inzage op de opnamedienst en in het daghospitaal.

  • Kosten waarvoor geen tussenkomst voorzien is, zoals rooming-in en telefoongesprekken.
  • Voor gipsverbanden is een persoonlijke tussenkomst mogelijk.

Vanuit kwaliteitsoogpunt streeft het ziekenhuis ernaar om de meest recente medische evoluties op te volgen. Dit houdt in dat er voor sommige medische, paramedische verstrekkingen of materialen momenteel nog geen tegemoetkoming voorzien is in de RIZIV-wetgeving. Hierover kan je steeds informatie verkrijgen bij de dienst Facturatie op 011 33 58 25.
 

Ambulancevervoer

Dringend vervoer ziekenwagen - forfait €62,11

Ambulancevervoer en interventie MUG kunnen niet teruggevorderd worden via het ziekenfonds.