Inzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + +
Uitzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + -
Gebruik knijpzoomen om eenvoudig in en uit te zoomen

Algemeen

Laatste wijziging: 07 april 2022 , door Facturatiedienst

Om je factuur correct te interpreteren, is het belangrijk om de inhoud van volgende begrippen te kennen.

 

Begrippen

Aan de hand van een voorbeeld (prestatie) worden deze begrippen toegelicht:

  • RIZIV-bedrag van een prestatie = wettelijk overeengekomen bedrag dat een zorgenverstrekker (bv. een arts, een kinesist...) mag aanrekenen voor het uitvoeren van die prestatie.
  • Terugbetalingstarief van een prestatie = gedeelte van het RIZIV-bedrag dat door het ziekenfonds wordt terugbetaald.
  • Persoonlijk aandeel van een prestatie = verschil van het RIZIV-bedrag en het terugbetalingstarief.
  • Supplement van een prestatie = bedrag dat bovenop het RIZIV-bedrag aan de patiënt wordt aangerekend (bv. door deconventionering van de arts, door specifieke vragen van kamerkeuze van de patiënt..)

Totaal = RIZIV-bedrag (= ZIV (ziekenfonds) + persoonlijk aandeel) + supplement

 

Voorbeeld

De prijs is afhankelijk van je kamerkeuze. Indien je voor een éénpersoonskamer kiest, dan betaal je een kamersupplement (van maximum €55 per dag) en kunnen de behandelende geneesheren tot maximum 150% supplement op het honorarium aanrekenen. Ereloonsupplementen worden op alle prestaties aangerekend.

In volgende gevallen wordt er geen supplement op een éénpersoonskamer aangerekend:

  • Indien je om medische redenen op een éénpersoonskamer opgenomen wordt. De behandelende arts zal dit dan schriftelijk bevestigen.
  • Indien je zonder het te vragen op een éénpersoonskamer terechtkomt bij plaatsgebrek op gemeenschappelijke kamers.
  • Indien je opgenomen wordt op de Intensieve Therapie-Eenheid (ITE), waaronder hartbewaking (ICCU) of spoedgevallenzorg.

Het ziekenhuis rekent ook geen (ereloon)supplementen aan op de palliatieve eenheid.

 

Er is een rooming-in-kost van €15 voor kamer met ontbijt en €35 voor complete overnachting.


Als je niet aangesloten bent bij een ziekenfonds, of indien het ziekenfonds niet tussenkomt voor de ingreep (bijvoorbeeld voor een esthetische ingreep), dan zal je factuur hoger zijn. Meer informatie hierover vind je in de rubriek 'Niet aangesloten bij ziekenfonds'.

In principe ontvang je van Jessa Ziekenhuis slechts één factuur voor alle kosten van je opname. Je ontvangt deze factuur ten vroegste zes weken na jouw vertrek uit het ziekenhuis. Het is wel mogelijk dat er op een later tijdstip nog een bijkomende factuur volgt voor laattijdig ingediende erelonen van geneesheren of andere kosten.

 

Een voorbeeld van een factuur vind je hier.

Aanvraag prijsraming

Als je de ingreep die je moet ondergaan niet op de website terugvindt, kan je contact opnemen via ons formulier of de prijslijn 011 33 58 25 en dan maken wij zo vlug mogelijk een raming voor jou.