ZOL en Jessa ondertekenen samenwerkingsakkoord voor gespecialiseerde zorg bij acuut herseninfarct

Radiologen 20180110-ZOL_5217 Wie te maken krijgt met een zogenaamde acute beroerte, of een herseninfarct veroorzaakt door een klontertje in een bloedvat, heeft geen tijd te verliezen. Hij of zij moet zo snel mogelijk een interventionele radiologische behandeling ondergaan. Deze hooggespecialiseerde expertise wordt in Limburg door een team van 5 experten gegarandeerd. Het team dat gevestigd is in de ziekenhuizen van Genk (ZOL) en Hasselt (Jessa) verzekert ook de 24/7 wachtdienst.

 

Het samenwerkingsakkoord op vlak van interventionele radiologie is dus in de eerste plaats uitstekend nieuws voor de patiënt. In geval van een acute beroerte door een bloedklonter in de hersenen kan hij immers, afhankelijk van zijn woonplaats, zowel in het ZOL als in het Jessa Ziekenhuis rekenen op de juiste hooggespecialiseerde zorg. Immers, ‘time is brain’: er wordt geen kostbare tijd meer verloren met het transporteren van de patiënt van het ene ziekenhuis naar het andere.

Dr. Thierry Boulanger (ZOL), interventioneel radioloog: “Dit type van samenwerking is redelijk uniek in België. Het is vooral een grote meerwaarde voor de kwaliteit van de zorg en de veiligheid van de patiënt omdat we met een team van specialisten samen aan de tafel staan.”

 

Ook de wachtdienst verzekeren beide ziekenhuizen samen. Dr. Geert Souverijns (Jessa): “Er is 24/7 een expert van wacht, zowel in Hasselt als in Genk. Bij een acute beroerte is er dus steeds een ervaren neuro-interventieradioloog beschikbaar voor een ingreep, indien dat nodig zou zijn.”

Behalve de ingrepen bij acute beroertes, zullen ook een aantal andere interventies van aandoeningen van organen op beide sites uitgevoerd en verder ontwikkeld worden. Het gaat dan om bv. ingrepen (via het bloedvat) bij levertumoren, galwegaandoeningen of slokdarmspataders. De behandeling van aneurysmata of bloedvatuitstulpingen in de hersenen en andere bloedvataandoeningen in de hersenen vindt steeds plaats in het ZOL aangezien deze specifieke expertise met betrekking tot interventionele neuroradiologische behandelingen van aneurysmata daar gecentraliseerd is.

 

Met deze samenwerking komen beide ziekenhuizen bovendien tegemoet aan de vraag van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block om via netwerking en samenwerking te komen tot een efficiëntere benutting van de beschikbare middelen. ZOL en Jessa Ziekenhuis engageren zich om dit ook in de toekomst te blijven doen.

Overzicht actueel nieuws