Ziekenhuizen Tongeren en Hasselt werken samen

Ondertekening samenwerkingsakkoorden

 

 

Op 21 september hebben de voorzitters van de raden van bestuur en medische raden en de algemeen directeurs van het Jessa Ziekenhuis in Hasselt en a.z. Vesalius te Tongeren-Bilzen een samenwerkingsovereenkomst tussen de medische diensten Anatomo-pathologie (onderzoek van weefselstukjes) en Abdominale heelkunde ondertekend. De directies van beide ziekenhuizen willen door deze samenwerking de kwaliteit van de geboden zorg verder verhogen voor hun patiënten.

 

Om patiënten een steeds bredere en tegelijkertijd meer gespecialiseerdere zorg te kunnen bieden, leverden beide ziekenhuizen de afgelopen jaren al heel wat inspanningen om de samenwerking tussen de zorginstellingen in Limburg verder te verbeteren en te intensifiëren. Door samen te werken kunnen ziekenhuizen beter voldoen aan de strenge normen inzake kwaliteit en veiligheid van de zorg en slagen ze er tegelijkertijd in om hun investeringen op een meer rendabele manier uit te voeren.

 

Met de integratie en centralisatie van beide labo’s anatomo-pathologie in Hasselt verhoogt de kwaliteit van de analyses dank zij een verdere subspecialisatie. De beschikbare middelen worden optimaal ingezet en de continuïteit in de dienstverlening is ten alle tijde verzekerd.

 

Ook voor de abdominale heelkunde bevordert het akkoord tussen a.z. Vesalius en het Jessa Ziekenhuis verdere subspecialisatie en dus kwaliteit van zorg voor patiënten. De samenwerking maakt het mogelijk om een breder zorgaanbod ter beschikking te stellen van de patiënten (zoals bijvoorbeeld leverchirurgie in Tongeren). Door het vergroten van de associatie wordt het bovendien makkelijker om jonge abdominaal chirurgen aan te trekken die de toekomst van de dienst abdominale heelkunde in Zuid-Limburg moeten verzekeren.

Overzicht actueel nieuws