Vlaams Patiëntenplatform vzw beloont Limburgse ziekenhuizen die patiëntenervaringen meten met een oorkonde

DSCN1502 Het Vlaams Patiëntenplatform vzw (VPP), een platform van meer dan 100 patiëntenverenigingen in Vlaanderen, reikt op 30 november voor de derde maal een oorkonde uit aan 46 Vlaamse ziekenhuizen. Deze ziekenhuizen meten binnen het VIP² kwaliteitsindicatorenproject ervaringen van patiënten met de Vlaamse Patiënten Peiling én laten hun website beoordelen op de patiëntgerichtheid ervan. Gerichte informatie aanbieden aan patiënten en hun ervaringen in kaart brengen is belangrijk om goede zorg te kunnen leveren.

 

Het VPP zet alle ziekenhuizen in de bloemetjes die via de Vlaamse Patiënten Peiling patiëntenervaringen meten en ook deelnemen aan de kwaliteitsindicator over de patiëntgerichtheid van ziekenhuiswebsites. In het kader van het VIP² kwaliteitsindicatorenproject [*] ontwikkelde het VPP een gevalideerde vragenlijst waarmee ziekenhuizen voor het derde jaar op rij patiëntenervaringen meten. De vragenlijst gaat de kwaliteit van de zorg na vanuit patiëntenperspectief. Zo peilt hij onder meer naar goede informatieverstrekking, bejegening, respect voor privacy, patiëntveiligheid en participatie in beslissingen. Ten slotte kan de patiënt het ziekenhuis een rapportcijfer geven en wordt gevraagd of hij het ziekenhuis zou aanbevelen aan familie en vrienden.

 

De andere kwaliteitsindicator die voor de tweede maal gemeten werd, gaat na in welke mate ziekenhuiswebsites patiëntgerichte informatie aanbieden. Hiermee bedoelen we informatie die relevant en gemakkelijk vindbaar is voor patiënten. Medewerkers van het VPP beoordeelden de ziekenhuiswebsites op acht aspecten aan de hand van een checklist:

 • gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid,
 • praktische informatie,
 • informatie over de visie en het beleid van het ziekenhuis,
 • informatie over het zorgaanbod van het ziekenhuis,
 • informatie over de kostprijs van zorg,
 • informatie over privacy en patiëntenrechten,
 • patiëntenvoorlichting en –ervaringen en
 • interactiemogelijkheden van de website.

 

Het Vlaams Patiëntenplatform vindt het belangrijk dat naast het meten van klinische kwaliteit ook de ervaringen van patiënten meegenomen worden. Op basis van de resultaten kan elk ziekenhuis verbeteracties opzetten en zichzelf vergelijken met andere ziekenhuizen. Als de ziekenhuizen ervoor kozen om hun resultaten te publiceren op www.zorgkwaliteit.be, kunnen ook patiënten en burgers terugvinden hoe de Vlaamse ziekenhuizen scoren op deze kwaliteitsindicatoren. De resultaten voor het jaar 2015 zullen eind dit jaar en begin 2016 online beschikbaar zijn.

 

De Limburgse ziekenhuizen die het Vlaams Patiëntenplatform graag in de bloemetjes zet, zijn de volgende:

 • Jessaziekenhuis
 • Ziekenhuis Oost-Limburg
 • Sint-Franciskus Ziekenhuis
 • ZH Maas en Kempen
 • Mariaziekenhuis Noord-Limburg
 • Sint-Trudoziekenhuis
 • AZ Vesalius

 


[*] www.zorg-en-gezondheid.be/kwaliteitsindicatorenaz

Overzicht actueel nieuws