Vlaams Patiëntenplatform beloont Jessa voor transparantie over kwaliteit en meting patiëntenervaringen

Jessaziekenhuis Het Vlaams Patiëntenplatform vzw (VPP), een platform van meer dan 100 patiëntenverenigingen in Vlaanderen, reikte dit jaar voor de vierde keer een oorkonde uit aan 44 Vlaamse ziekenhuizen. Ook het Jessa Ziekenhuis viel in de prijzen. De beloonde ziekenhuizen meten binnen het VIP² kwaliteitsindicatorenproject ervaringen van patiënten met de Vlaamse Patiënten Peiling én laten hun website beoordelen op de patiëntgerichtheid ervan. Daarnaast publiceren ze alle resultaten van hun kwaliteitsmetingen binnen VIP² op de website www.zorgkwaliteit.be.

 

Het VPP zette de afgelopen jaren alle ziekenhuizen in de bloemetjes die via de Vlaamse Patiënten Peiling patiëntenervaringen meten en deelnemen aan de kwaliteitsindicator over de patiëntgerichtheid van ziekenhuiswebsites. Dit jaar schakelt het VPP een versnelling hoger en voegt een derde voorwaarde toe. Alleen ziekenhuizen die transparant communiceren over de resultaten van alle kwaliteitsindicatoren waaraan ze deelnemen, krijgen een oorkonde.

 

“Het Vlaams Patiëntenplatform vindt het belangrijk dat in ziekenhuizen niet alleen de klinische kwaliteit gemeten wordt, maar dat ook de ervaringen van patiënten meetellen. We ijveren er daarnaast voor dat ziekenhuizen openlijk communiceren over de resultaten die ze behalen op alle kwaliteitsmetingen waaraan ze deelnemen”, aldus Ilse Weeghmans, directeur van het Vlaams Patiëntenplatform.

 

Op www.zorgkwaliteit.be kunnen patiënten en burgers bekijken hoe de Vlaamse ziekenhuizen scoren op de kwaliteitsindicatoren van het VIP². Op basis van de resultaten kan elk ziekenhuis verbeteracties opzetten en zichzelf vergelijken met andere ziekenhuizen. De resultaten van 2016 zullen begin 2017 online beschikbaar zijn.

Overzicht actueel nieuws