Veel meer spontane bevallingen, veel minder keizersneden bij Jessa

Op 10 jaar tijd veel meer spontane bevallingen, veel minder keizersneden bij Jessa. Vlaanderen maakt de omgekeerde beweging. “Het resultaat van een doorgedreven beleid” zegt gynaecoloog dr. Annick Schreurs.

 

Het aantal vrouwen dat sinds 2008 op een spontane manier  beviel, steeg met 12%. Het aantal  vrouwen dat beviel met een keizersnede, daalde met 6,7%.  Jessa maakt daarmee  een significante omgekeerde beweging t.o.v. het Vlaamse gemiddelde van 61 materniteiten. De resultaten staan in het pas gepubliceerde jaarrapport van het Studiecentrum Perinatale Edpidemiologie.  

 

Dr. Annick Schreurs, kliniekhoofd materniteit: “Wij kiezen er al jaren voor om het natuurlijke ritme van een bevalling te respecteren. Dat vraagt veel geduld van onze vroedvrouwen, maar de baby krijgt daardoor rustig de tijd om goed in te dalen. Dat voorkomt vaak die vervelende ‘knip’. 10 jaar geleden deden we een knip bij 54% van de natuurlijke bevallingen, vandaag is dat cijfer met 27% gehalveerd. Het Vlaamse gemiddelde ligt met bijna 40% toch opmerkelijk hoger.”

 

Een vergelijking tussen de resultaten van Jessa en die van het Vlaams gemiddelde tonen een opmerkelijke  omgekeerde trend als het gaat om spontane bevallingen versus keizersneden. Dr. Annick Schreurs: “Ook hier speelt tijd een belangrijke rol. Door mama en baby tijd te geven konden we ons aantal keizersneden op 10 jaar tijd met 6% verminderen, terwijl het Vlaamse gemiddelde over dezelfde periode steeg met bijna 3 % .”

 

Het aantal vrouwen dat voor een epidurale verdoving kiest ligt bij Jessa een stuk hoger dan in Vlaanderen. Dr. Schreurs:  “Als je een bevalling in alle rust wil laten verlopen is pijnstilling uiteraard een belangrijk hulpmiddel. Meer en meer mama’s kiezen dan ook voor dit comfort.” Behalve epidurale verdoving, kan de mama ook kiezen voor alternatieve manieren om de pijn te verzachten, zoals bv. een bad of een bal. Altijd primeert de wens van de patiënte.  

  

(De cijfers zijn uitgedrukt in %)

 

cijers bevallingen

Meer info: 

Lieve Ketelslegers
Woordvoerder Jessa Ziekenhuis
...

Overzicht actueel nieuws