Vanaf 1 september éénrichtingsverkeer in de Stadsomvaart

Vanaf 1 september voert de Stad Hasselt de volgende verkeersmaatregelen uit:

 • Eénrichtingsverkeer in de Stadsomvaart, gedeelte tussen de Kunstlaan en de Toekomststraat
  • Invoering van éénrichtingsverkeer voor het ‘gewone’ gemotoriseerde verkeer, in de richting van de Toekomststraat.
  • Lijnbussen, nooddiensten, taxi’s en (brom)fietsers mogen in tegengestelde richting rijden op een ‘bijzondere overrijdbare bedding’. Deze bedding wordt aangeduid met verkeersborden, een volle doorlopende lijn als scheiding met de gewone rijbaan en dambordmarkering ter hoogte van de kruispunten.
  • Ter hoogte van de bushalte voor campus Virga Jesse worden vier parkeerplaatsen weggenomen. De vrijgekomen ruimte wordt benut voor het verbreden van de stoep.

 

 • Eénrichtingsverkeer in de Stadsomvaart, gedeelte tussen de Windmolenstraat en de Kunstlaan
  • Invoering van éénrichtingsverkeer voor al het gemotoriseerd verkeer, in de richting van de Kunstlaan.

 

 • In de Windmolenstraat, gedeelte tussen de Stadsomvaart en de Jongmansstraat wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd in de richting van de Jongmansstraat.

 

 • In de Harpstraat wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd in de richting van de Maastrichtersteenweg.

 

Verkeerssituatie

 

A5 - Stadsomvaart eenrichting

Flyer

PDF icoonFlyer eenrichtingsverkeer Stadsomvaart

Overzicht actueel nieuws