Vaccinatiebereidheid zeer groot bij jessa: 97% van het artsenteam is van plan zich te laten vaccineren

Het Jessa Ziekenhuis polste tussen 28 december en 11 januari naar de vaccinatiebereidheid van haar artsen en medewerkers. Bijna 60% van alle bevraagden (450 artsen & assistenten, 3130 medewerkers) namen deel aan de meting. Bij de artsen zegt 97% zich te zullen laten vaccineren. Bij de medewerkers, 77%. Zo’n 14% van die laatste groep twijfelt nog of heeft nood aan extra informatie. Lieve Ketelslegers, woordvoerder: “Met deze nulmeting wilden we vooral te weten komen waar de informatienood zit. Zo zal onze interne informatiecampagne die we vanaf volgende week opstarten veel effectiever zijn.”

 

Lieve Ketelslegers, woordvoerder Jessa: “In de vragenlijst, die volledig anoniem gebeurde, vroegen we aan iedereen om zijn of haar vaccinatiebereidheid een score te geven tussen 1 en 5. We vroegen hen ook om die persoonlijke score toe te lichten, en eventuele bezorgdheden of vragen neer te schrijven. Op die manier kunnen we in onze informatiecampagne focussen op de bezorgdheden die er leven.”

 

Waarover men twijfelt

Zo’n 14 % van de medewerkers (ook uit de ondersteunende diensten) geeft aan ernstig te twijfelen.

Lieve Ketelslegers: “We merken dat er veel vragen zijn rond zwangerschap, vruchtbaarheid, borstvoeding. Dat is logisch, aangezien we best een groot aandeel jonge vrouwelijke medewerkers hebben.”

 

Andere vragen die we vaak zien terugkomen gaan over de bijwerkingen, de lange termijn effecten, allergieën, over de duur van de bescherming en de beschermingsgraad.

 

Lieve Ketelslegers: “De vragen en bezorgdheden hebben we gebundeld. We gaan via diverse wegen de antwoorden aanreiken, zodat iedereen voor zichzelf een onderbouwde keuze kan maken.”

Overzicht actueel nieuws