Unieke aanpak om overmedicatie bij ouderen tegen te gaan

geriatrie “Correcte medicatie is een gedeelde verantwoordelijkheid” blokte De Standaard op vrijdag 19 augustus. Uit een studie van UGent blijkt dat ouderen vaak te veel of net te weinig medicijnen krijgen voorgeschreven. Het Jessa Ziekenhuis biedt met zijn ambulante raadpleging polyfarmacie een antwoord op deze problematiek. Elke vrijdagnamiddag gaat er een multidisciplinaire raadpleging door met een geriater en een klinisch apotheker gespecialiseerd in polyfarmacie.

 

Dr. Toon Delva, geriater: “Polyfarmacie heeft vele nadelige gevolgen. Er werd aangetoond dat polyfarmacie o.a. leidt tot een gestegen mortaliteit en morbiditeit, alsook tot een stijging in het aantal ziekenhuisopnames, ongewenste effecten, valpartijen en geneesmiddeleninteracties. Wij worden als geriater al langer geconfronteerd met dit probleem van polyfarmacie aangezien het vooral voorkomt bij oudere patiënten. In de loop der jaren krijgen patiënten immers steeds meer geneesmiddelen voorgeschreven door verschillende artsen en specialisten. Sinds een 3-tal jaar besteden we dan ook meer aandacht aan polyfarmacie. Tijdens hospitalisaties merken we dat heel wat oudere patiënten een grote hoeveelheid verschillende geneesmiddelen nemen die niet meer nodig zijn, of soms zelfs elkaar tegenwerken. We geven dan advies rond het verminderen of stopzetten van een aantal geneesmiddelen.”

 

“Toch zien we dat na de hospitalisatie de geneesmiddelen opnieuw worden opgestart door de patiënt en soms door de huisarts. Soms is het ook voor de huisarts, de patiënt en zijn apotheker niet altijd meer duidelijk welke medicatie noodzakelijk is en welke kan verminderd/afgeschaft worden. Er is ook niet altijd een verantwoordelijke persoon die zich kan engageren om medicatieschema’s bij te sturen”, verklaart Liesbeth Decoutere, klinisch apotheker in Jessa Ziekenhuis en direct betrokken bij dit project.

 

”Momenteel werken we via het secretariaat geriatrie waarbij de huisarts moet bellen om de patiënt in te boeken voor de raadpleging polyfarmacie. Die gaat elke vrijdagnamiddag door”, legt dr. Delva uit. “Er zijn echter wel twee belangrijke voorwaarden aan verbonden. Ten eerste moet het initiatief van de huisarts komen, niet van de patiënt, om de huisarts nauw te betrekken in de medicatie-opvolging. En ten tweede moeten we kunnen beschikken over de nodige documentatie zoals de voorgeschiedenis van de patiënt en de actuele medicatie zodat we een goed inzicht kunnen krijgen in de problematiek. Daarvoor hebben we een sjabloon ontwikkeld dat op voorhand aan de huisarts ter beschikking wordt gesteld.  De patiënt en eventueel zijn/haar mantelzorger biedt zich op de dag van de raadpleging aan op het geriatrisch dagziekenhuis voor een medicatiebeoordeling.  Door middel van gesprekken tussen patiënt, apotheker en geriater trachtten we het medicatieschema te optimaliseren met aandacht voor zowel over- als onderbehandeling”

 

Dr. Toon Delva: “Dit is een unieke aanpak. Heel wat ziekenhuizen zijn wel bezig met polyfarmacie, maar niet op deze manier. Wat de ambulante aanpak betreft zijn wij voorlopig de enige in België die dit kunnen aanbieden. We hebben dan ook enige tijd geleden de Baxter Clinical Pharmacy Award gewonnen voor dit project.”

 

Contact

Secretariaat geriatrie: 011 28 94 72, alle werkdagen tussen 8u30 en 16u30

Raadpleging polyfarmacie: elke vrijdagnamiddag tussen 13u en 16u30.

Overzicht actueel nieuws