UHasselt en Jessa ontwikkelen ‘fietsapp’ voor hartpatiënten

fietsap UHasselt-informaticastudente Eva Geurts ontwikkelde voor haar masterthesis een mobiele ‘fietsapp’ voor hartpatiënten. De app begeleidt én motiveert de patiënt tijdens zijn fietstocht.

 

“Voor patiënten is het belangrijk om op een medisch verantwoorde manier voldoende te bewegen. Maar niet iedereen volgt dat advies van de cardioloog even goed op. De ontwikkelde mobiele app helpt de hartpatiënten om hun angst en demotivatie te overwinnen, waardoor ze weer kunnen genieten van een fietstocht”, zegt Eva Geurts. De app – die ook kan gebruikt worden op de elektrische fiets – focust in eerste instantie op het Limburgse fietsroutenetwerk.

 

Er zijn al heel wat mobiele apps voor sportief gebruik op de markt die bewegingen registreren en de evolutie van prestaties opvolgen. “Maar de bestaande toepassingen richten zich voornamelijk op gezonde sportbeoefenaars die vertrouwd zijn met technologie en zelf het initiatief kunnen nemen om te bewegen. Hartpatiënten hebben echter extra bevestiging en motivatie nodig om te gaan sporten, geremd als ze vaak zijn door hun angst voor terugkerend hartlijden”, zegt Eva Geurts.

 

In het kader van haar masterproef ontwikkelde de UHasselt-informaticastudente dan ook een mobiele toepassing waarmee hartpatiënten het Limburgs fietsroutenetwerk kunnen verkennen. Eva Geurts: “De patiënt heeft daarbij niet zo veel nodig: enkel een eenvoudig te bevestigen hartslagmeter – in dit geval: een smartwatch – en een smartphone. De app, met een makkelijke en ludieke vormgeving, begeleidt de hartpatiënt tijdens de fietstocht én motiveert hem ook.”

 

Vertrouwen

fietsapp De ‘fietsapp’ geeft de gebruiker suggesties rond het opdrijven van de inspanning, maar spoort op gezette tijden ook aan om het wat rustiger aan te doen. “De applicatie baseert zich daarbij op de persoonlijke, veilige hartslagzone van de fietser zoals vooraf bepaald door een medisch team.” De app registreert daarnaast de evolutie van de hartslag, de afgelegde afstand… zodat de patiënt die gegevens na de rit kan bekijken en zelfs kan doorsturen voor verdere medische opvolging. “Al deze elementen geven de hartpatiënt het nodige vertrouwen om op het zadel te kruipen. Ze kunnen er namelijk op vertrouwen dat ze zowel bij de keuze van de fietsroute vooraf als onderweg tips krijgen die aangepast zijn aan hun individuele conditie.”

De ‘fietsapp’ speelt overigens ook in op de populariteit van elektrische fietsen. “Bij gebruik van een elektrische fiets doet de app aanbevelingen over het niveau van ondersteuning op de meest hellende onderdelen van het parcours – zonder echter de trainingswaarde van de fietstocht al te zeer te reduceren”, aldus Eva Geurts.

 

Telerevalidatie

De mobiele applicatie werd ontwikkeld in nauwe samenwerking met een team van medici verbonden aan het Jessa Ziekenhuis. “Zonder ondersteuning hervalt de overgrote meerderheid van de hartpatiënten binnen één tot twee jaar na opname terug in een inactieve toestand”, zegt prof. Dr. Paul Dendale, diensthoofd cardiologie van het Jessa Ziekenhuis en docent aan de UHasselt. “In onze studies op het vlak van telerevalidatie volgen we reeds patiënten op die gebruikmaken van stappentellers tijdens het wandelen. Er zijn echter personen die liever fietsen dan wandelen, en daarvoor moeten we op zoek naar andere technologie. Deze speciaal ontwikkelde fietsapp is dan ook nodig om dergelijke patiënten gerust te stellen en te motiveren.”

 

Toerisme Limburg

De proefpersonen die kennismaakten met de mobiele app zijn alvast enthousiast. “In deze masterproef hebben we een interessant concept, via multidisciplinaire samenwerking, kunnen verkennen”, zegt prof. dr. Karin Coninx, docent informatica aan de UHasselt en promotor van de masterthesis van Eva Geurts. “Samen met de betrokkenen van ReGo, de afdeling voor revalidatie bij cardiovasculaire aandoeningen in Jessa, gaan we de applicatie nu verder testen en verfijnen. Daarnaast zouden we ook graag de Provincie Limburg en Toerisme Limburg bij onze plannen betrekken. De mobiele app maakt immers op een nieuwe manier gebruik van het fietsroutenetwerk voor revalidatiedoeleinden en opent, in het kader van preventie, bijkomende perspectieven op het vlak van welzijn en toerisme.”

 

Eva Geurts werd tijdens de afstudeerplechtigheid van de opleiding informatica overigens bekroond met een Master Award.

Overzicht actueel nieuws