Thuishospitalisatie voor Jessa-patiënten

Het project “Thuisbehandeling met intraveneuze antibiotica” van het Jessa Ziekenhuis is het enige Limburgse pilootproject rond thuishospitalisatie dat steun krijgt van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block. Aan de hand van in totaal twaalf goedgekeurde pilootprojecten wil De Block een aantal ideeën rond een nieuwe ziekenhuisfinanciering in België uittesten in de praktijk.

 

In het kader van het project “Thuisbehandeling met intraveneuze antibiotica” krijgen patiënten die langdurig – voor een periode tot vijf à zes weken – in het Jessa Ziekenhuis moeten verblijven voor specifieke intraveneuze antibioticatherapieën, de mogelijkheid om deze behandeling thuis te volgen. Concreet gaat het om patiënten met een van de volgende aandoeningen: chronische prostaatontsteking, bot- en gewrichtsinfecties, spondylodiscitis, hartklepinfecties, neurosyfilis en neuroborreliose. Het Jessa Ziekenhuis verwacht dat in een eerste fase ongeveer 50 patiënten op jaarbasis gebruik zullen kunnen maken van de thuisbehandeling. Later kunnen de indicaties uitgebreid worden en komt een groter aantal patiënten in aanmerking.

 

De therapie moet thuis in een veilige omgeving – even veilig als in het ziekenhuis – worden toegediend. Patiënten zullen goed geïnformeerd worden over het verloop van de behandeling. De huisarts en de specialist in het ziekenhuis volgen de patiënt nauwgezet op. Er zijn duidelijke en schriftelijke procedures opgesteld voor de patiënten en betrokken zorgverleners voor alle medische handelingen. Ook de noodzakelijke handelingen in geval van noodsituaties zijn duidelijk beschreven. Daarnaast beschikken alle zorgverleners over een digitaal platform om gegevens over de behandeling uit te wisselen.

 

De start van de therapie gebeurt in het ziekenhuis. Als de patiënt goed reageert op de ingestelde therapie, wordt de verdere zorg thuis georganiseerd. Hiervoor wordt samengewerkt met de huisartsenkringen in de omgeving, de thuisverpleegkundigen van het Wit-Gele-Kruis Limburg en de logistieke partner Remedus.

 

Volgens minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block houdt thuishospitalisatie verschillende voordelen in voor de patiënt: zij of hij krijgt zorg op maat van de behandelende arts en een multidisciplinair team in de eigen vertrouwde en comfortabele thuisomgeving. Familie en vrienden kunnen meer tijd doorbrengen met haar of hem, aangezien ze zich niet naar het ziekenhuizen moeten verplaatsen en geen rekening moeten houden met bezoekuren.

 

De Block heeft in april 2015 haar plan van aanpak voorgesteld voor de hervorming van het ziekenhuislandschap en de ziekenhuisfinanciering. Het doel is om de zorgkwaliteit voor de patiënt te verbeteren en de beschikbare middelen efficiënter in de zetten, met de gewijzigde behoeften van de patiënt als uitgangspunt.

Overzicht actueel nieuws