Stad Hasselt en Jessa Ziekenhuis roepen op tot digitale donorregistratie

Op zaterdag 10 oktober is het de Europese dag van de orgaandonatie en -transplantatie. Ook dit jaar slaan de stad Hasselt en het Jessa Ziekenhuis hiervoor de handen in elkaar. Samen willen ze via diverse kanalen zoveel mogelijk Hasselaren en Limburgers mobiliseren om zich online te registreren als donor. Registratie is gratis en kan 7 dagen op 7, 24 uur op 24.

 

FB_Orgaandonatie_Campagne2[1]

In België is de wet voor het afstaan en transplanteren van organen gebaseerd op het principe ‘stilzwijgende toestemming’. Dat betekent dat alle Belgen en mensen die minstens zes maanden in België wonen, bij ov

erlijden door een hersen- of hartfalen automatisch hun organen afstaan. Tenzij ze het vooraf uitdr

 

ukkelijk geweigerd hebben of hun kinderen, ouders of echtgeno(o)t(e) zich tegen de orgaanafname verzetten. Dat levert soms lastige situaties op. Zo’n 15 procent van de families weigert het afstaan van een orgaan door gebrek aan informatie over de wil van de overledene. Vandaar dat de stad Hasselt en het Jessa Ziekenhuis de Hasselaren – en bij uitbreiding Limburgers – oproepen om er in goede gezondheid over na te denken en zich als donor te laten registreren.

 

Pionier in online registratie

De samenwerking tussen de stad en het ziekenhuis op dit vlak is niet nieuw. Normaal zijn er naar aanleiding van de Europese dag van de orgaandonatie en -transplantatie enkele actiedagen gepland.

 

“Voorheen waren we steeds enkele dagen fysiek aanwezig in de inkomhal van Jessa om mensen te registreren”, vertelt schepen van Burgerzaken Joske Dexters. “Gezien het coronavirus willen we uiteraard geen bezoekersstroom naar het ziekenhuis uitlokken. Daarom zetten we dit jaar maximaal in op digitale registratie! Hierin waren we als stad trouwens één van de pioniers. Al sinds de lente van 2019 kan je je registreren als donor via onze website. Veel inspanning vraagt de donorregistratie niet dankzij een gebruiksvriendelijke module. Twijfel dus niet, want dankzij orgaandonatie geef je patiënten met chronische, onomkeerbare aandoeningen een nieuwe kans.”

 

Zowel de stad als het ziekenhuis plannen naar aanleiding van de Europese actiedag diverse communicatieacties om mensen te informeren en overtuigen.

Eén donor redt tot acht levens
België heeft bijna 30 orgaandonoren per miljoen inwoners. Cijfers tonen aan dat één orgaandonor tot acht mensenlevens kan redden. Jaarlijks vinden er bij Jessa ongeveer 10 operaties plaats waarbij organen worden verwijderd bij overledenen.

 

Riet Minnekeer, hoofdverpleegkundige Intensieve Zorgen bij Jessa: De nood blijft hoog. Momenteel staan nog 1351 patiënten op de wachtlijst om een orgaan te ontvangen. Als er voor hen niet tijdig een orgaan wordt gevonden, zullen zij overlijden.”

 

Ook de opvang van de families is zeer belangrijk zowel vóór – als na de orgaandonatie.

Riet Minnekeer: “We zetten daarop maximaal in bij Jessa. We communiceren heel transparant over wat er gaat gebeuren. Enkele maanden na de donatie volgt dan nog een gesprek met de familie waarbij de resultaten van de orgaandonatie worden besproken. Zij kunnen op elk moment navragen hoe de getransplanteerde patiënten het stellen.”

 

In samenwerking met UZ Leuven werd een systeem opgezet om de getransplanteerde patiënten te stimuleren tot het schrijven van een volledig anonieme dankbrief, die Jessa telkens aan de familie bezorgt. “Dit is een zeer mooi gebaar en het wordt enorm geapprecieerd door de donorfamilies. Het steunt hen een beetje in hun verlies.”

 

Surf naar de website!
Wie zich wil registreren als orgaandonor, surft naar www.hasselt.be/orgaandonatie. U moet zich enkel even aanmelden met uw identiteitskaart en eID-kaartlezer en enkele simpele stappen doorlopen.

 

Heeft u hulp nodig?
Dan mag u altijd langskomen op de dienst Bevolking in stadhuis ’t Scheep en samen met de baliebediende uw exemplaar van het aangifteformulier invullen. U boekt hiervoor een afspraak in via de stadswebsite. Kinderen kunnen zich, vergezeld van hun ouders, registreren voor donatie vanaf 13 jaar. 

 

“Ook zeer belangrijk: praat openlijk over orgaandonatie”, besluit schepen Joske Dexters. “Bespreek dit onderwerp met je partner, familie en naasten. Als zij weten hoe je erover denkt, kunnen ze jouw beslissing respecteren.”

Overzicht actueel nieuws