Sportletsels en tumoren beter traceren en behandelen met bijzondere echografische techniek

IMG_3870 Prof. dr. Jan Gielen maakt sinds 1 oktober deel uit van het team ‘Medische beeldvorming’, dat liefst 25 radiologen telt. Jessa haalt daarmee een autoriteit binnen in de musculoskeletale radiologie en beeldvormingsgeleide interventies. Vooral interessant voor sporters en kankerpatiënten, zo stelt prof. dr. Gielen. “Na een specifieke diagnose van sport- en overbelastingletsels kan echografisch geleid zeer gericht behandeld worden met een inspuiting van bv. bloedplaatjes of medicatie. Ook calcificaties kunnen afhankelijk van de samenstelling echografisch geleid behandeld worden. De inhoud van bot- en weke delen massa’s is veelal niet homogeen. De echografisch of CT-grafisch geleide biopsietechniek laat ons toe om zeer gericht in de verschillende componenten van bot- en weke delen massa’s weefselstalen te nemen en zodus tot beter anatoom-pathologisch onderscheid van goedaardige en kwaadaardige letsels van het bewegingsstelsel.”

 

Met 25 specialisten in de medische beeldvorming heeft Jessa een uitgebreid team van radiologen. Dr. Geert Souverijns, medisch manager beeldvormende geneeskunde: “Ik zie het als mijn plicht om onze zorgkwaliteit te bewaken en te verbeteren. Dat is een continu proces. We investeren in technieken, machines maar belangrijker nog, in kennis. Dankzij de schaalgrootte van onze dienst waren we als één van de eerste radiologiediensten in ons land die jaren geleden al begon met het aantrekken van radiologen met subspecialisaties. Elke radioloog in het team krijgt ook de mogelijkheid om zich specifiek op een deelgebied toe te leggen in een (meestal buitenlands) gerenommeerd centrum. Dat zorgt enerzijds voor optimale kennis en kwaliteit van onze interpretaties. Anderzijds resulteert het in een optimale wisselwerking met onze verwijzende geneesheren. Het aantrekken van prof dr Gielen vervolmaakt ons team; hij is een nationaal en internationaal erkend expert op gebied van musculoskeletale beeldvorming”.

 

Voor zowel de kennisdomeinen m.b.t. het ‘bewegingsstelsel’ als de ‘weke delen en bottumoren’ tilde prof. dr. Gielen de bestaande beeldvormingsgeleide interventionele musculoskeletale-technieken naar een hoger niveau. Door bij te dragen aan de verdere ontwikkeling heeft hij de CT geleide biopsie als enige indicatiestelling opmerkelijk verruimd tot een brede waaier aan beeldvormingsgeleide indicatiestellingen in het bewegingsstelsel.

 

Prof. dr. Jan Gielen: “Zowel in botten als in weke delen komen zeer frequent ‘massa’s’ voor. Gelukkig gaat het zelden om kwaadaardige tumoren. In beide situaties is het essentieel om vroegtijdig een diagnose te stellen. Hoe eerder de patiënt zijn behandeling krijgt, hoe beter dit is voor zijn herstel. De aanpak van kwaadaardige letsels wordt sowieso besproken in een multidisciplinair specialistisch team (chirurgen, radiologen, anatoom-pathologen…). Maar als het om goedaardige letsels gaat, en andere letsels van het bewegingsstelsel, is het net zo zinvol om multidisciplinair te benaderen (orthopedisch chirurg, arts fysische geneeskunde, huis- en sportarts, en kinesitherapeut).”

 

Het succes van de behandeling van sportletsels of letsels die optreden door overbelasting, is afhankelijk van de specifieke diagnose. De prognose wordt bepaald door het stadium van de aandoening. Sinds 2009 is vooral vooruitgang geboekt in een stadiëring specifieke benadering van spier- en peesletsels.

 

Achtergrond prof. dr. Jan Gielen

Prof. dr. Gielen bekwaamde zich, na zijn algemene opleiding geneeskunde aan het LUC en de KUL, tot algemeen radioloog met certificaat magnetische resonantie beeldvorming. Door samenwerking met de sportmedische dienst van het ‘sportkot’ in Leuven (o.l.v. prof. R. Lissens), stond hij aan de wieg van de musculoskeletale echografie. Hij was 2 jaar lang verantwoordelijk voor de radiologie van het bewegingsstelsel in UZ Gasthuisberg in Leuven en Pellenberg. In de jaren die volgden was hij eerst als algemeen radioloog en staflid verbonden aan AZ Jan Palfijn in Merksem en sinds 2000 voltijds aan het UZA/Universiteit Antwerpen. Daar is hij nog steeds verantwoordelijk voor de beeldvorming van het bewegingsstelsel. In 2006 mocht hij de multidisciplinaire sportmedische dienst ‘SPORTS’ in het UZA oprichten.

 

De loopbaan van prof. dr. Gielen heeft een uitgesproken multidisciplinair karakter met als centrale spil beweging. Hij behaalde bovendien zijn doctoraat in de magnetische resonantie beeldvorming van weke delen tumoren aan de faculteit geneeskunde UA. Inmiddels doceert hij aan de UA, UGent, in Nederland en Roemenië (Victor Babes, Timisoara) vakken als radiologische anatomie en radiologie van het bewegingsstelsel en bot- en weke delen tumoren, sportradiologie, arbeidsfysiologie, sportgeneeskunde, sportpathofysiologie en gerelateerde letsels. Zijn ‘studenten’ zijn bachelors en masters geneeskunde en kinesitherapie; MaNaMa radiologie, orthopedie, arbeidsgeneeskunde en kinesitherapie.

Overzicht actueel nieuws