Samen werken aan seniorvriendelijke zorg: Uw mening telt!

seniorfriendly In het Jessa Ziekenhuis streven wij er naar om de best mogelijke kwalitatieve zorg te verlenen aan al onze patiënten, en dus ook aan de patiënten van 75 jaar en ouder. Om te waarborgen dat deze doelgroep de zorg op maat krijgt die wij voor ogen hebben, willen wij dat graag laten toetsen door externe personen. Met deze externe evaluatie kunnen we vervolgens in de toekomst het label ‘Senior Friendly Hospital’ behalen.  Dit is een keurmerk dat aangeeft dat je er als ziekenhuis alles aan doet om de zorg en de dienstverlening aan oudere patiënten te optimaliseren. In Nederland zijn er al heel wat ziekenhuizen die dit label hebben behaald. In België neemt het Jessa Ziekenhuis als eerste deel aan deze externe beoordeling.

 

Om het label ‘Seniorvriendelijk ziekenhuis’ te verdienen, moet je voldoen aan heel wat kwaliteitscriteria. Hierbij is er ruimschoots aandacht voor de ervaring van de patiënten, hun familie en mantelzorgers. Het is niet omdat wij zeggen dat iets goed is, dat het ook effectief zo is. Het is uw mening die telt. De ervaring van onze patiënten en hun mantelzorgers is dus erg belangrijk.

 

U kan die ervaring op verschillende manieren met ons delen:

  • Een rondgang maken door ons ziekenhuis om de gastvrijheid en de omgevingskenmerken te beoordelen
  • deelnemen aan het invullen van de zelfevaluatie van ons ziekenhuis

 

Kies gerust het item dat u het meeste aanspreekt.

 

Rondgang

Om na te gaan of ons ziekenhuis goed toegankelijk is en een gastvrije ontvangst en inrichting heeft voor senioren, zoeken wij 6 senioren die tussen 03/04 en 07/04/2017 voor ons op pad willen gaan. We vragen hen om op één van onze drie campussen (Virga Jesse, Salvator, St.-Ursula) de raadpleging orthopedie te bezoeken. Dit kan alleen gebeuren of samen met een partner. U neemt de rol aan van een senior die slecht ter been is en een verminderd zicht heeft. Kan u in het ziekenhuis goed uit de voeten? Ook als u met een rollator loopt of iemand in een rolstoel moet voortduwen? Liggen/staan er geen obstakels? Is de bewegwijzering duidelijk? Voor het bezoek wordt uitgevoerd, krijgt u van ons een checklist om u voor te bereiden. Zo weet u op voorhand waar u op moet letten en welke items u moet scoren. Bij aankomst en vertrek wordt u opgevangen door één van onze medewerkers die de rondgang met u overloopt.

 

  • Als u aan komt rijden controleert u of er duidelijk  wordt  aangegeven  hoe  u  zich naar de hoofdingang moet begeven.
  • Vanaf de parkeerplaats loopt u naar de hoofdingang en observeert u hoe gemakkelijk u naar binnen kan gaan.
  • Bij binnenkomst via de hoofdingang in het ziekenhuis observeert u of de medewerkers aan het onthaal de bezoekers groeten en zich behulpzaam opstellen.
  • Vanaf de algemene balie loopt u naar de raadpleging orthopedie. Onderweg beoordeelt u toegankelijkheid en bewegwijzering.
  • Eenmaal aangekomen bij de raadpleging orthopedie neemt u plaats in de wachtzaal. Bij aankomst controleert u de functionaliteiten en faciliteiten voor een minder valide senior. U bekijkt de stoelen en controleert of iemand met een rollator of rolstoel ook gemakkelijk kan bewegen in de wachtzaal. U gaat na hoe ver het toilet zich bevindt vanaf de wachtzaal. Wordt de informatie over de wachttijd medegedeeld en/of zichtbaar gemaakt?
  • Van de wachtzaal gaat u met de lift naar de uitgang. U kijkt goed om u heen of de uitgang op de bewegwijzeringsborden wordt aangegeven.

 

Door de rondgang hopen wij verbeterpunten te ontdekken die wij in de dagdagelijkse routine uit het oog verliezen.

 

Zelfevaluatie

In een zelfrapportage kunnen wij aangeven hoe ver we momenteel staan. Deze vragenlijst bevat een aantal vragen waarbij het perspectief van patiënten en/of mantelzorgers erg belangrijk is. Zonder uw hulp kunnen we deze zelfevaluatie dus niet uitvoeren. Concreet betekent dit dat 2 patiënten  of hun mantelzorgers zich samen met ons projectteam achter de computer scharen om de vragen te overlopen en samen de antwoorden te formuleren. Van de patiënt/mantelzorger verwachten wij daarbij een zo kritisch en objectief mogelijke inbreng als vertegenwoordiging van de vele ouderen die jaarlijks in het ziekenhuis verblijven. Uiteraard zitten er ook meer ‘technische’ vragen in de lijst, die kan u met een gerust hart aan de professionals overlaten.

 

Het invullen van de zelfevaluatie vindt plaats op woensdag 05/04/2017 om 14u00 op campus Salvator.

 

Gaat u samen met ons aan de slag?

Bent u 75 jaar of ouder en heeft u reeds verbleven in Jessa Ziekenhuis?

Bent u mantelzorger van een persoon van 75 jaar of ouder die verbleven heeft in het Jessa Ziekenhuis?

 

Dan horen we graag meer over uw ervaring in ons ziekenhuis. Er zijn diverse manieren waarop u uw mening kenbaar kan maken:

  • uitvoeren van  een  rondgang  op  één  van onze drie campussen tijdens de week van 03/04 tot 07/04/2017
  • invullen van de zelfevaluatie op woensdag 05/04/2017 om 14u00 op campus Salvator

 

Geïnteresseerd? 

Geef  dan  zo  snel  mogelijk een seintje aan Els Volders, tel: 011 33 51 15, e-mail: .... Zij bezorgt u dan ook al de nodige informatie.

Overzicht actueel nieuws