Resultaten locatiestudie Deloitte Real Estate voor toekomstige eenheidscampus Jessa Ziekenhuis bekend.

Vanavond werden de resultaten van de vergelijkende locatiestudie meegedeeld aan de delegatie van de Raad van Bestuur en van de Medische Raad. Deze studie van Deloitte Real Estate vergeleek de locaties ‘campus Salvator’ en ‘universitaire campus Diepenbeek’ op basis van een aantal vooraf gedefinieerde criteria opgesteld in samenspraak tussen beide raden. De resultaten worden nu geagendeerd en besproken binnen beide raden. In onderling overleg wordt hier vervolgens verdere besluitvorming aan gekoppeld.

 

In november 2014 besliste de Raad van Bestuur van het Jessa Ziekenhuis een vergelijkende locatiestudie te laten uitvoeren voor de nieuwe eenheidscampus van het Jessa Ziekenhuis. De locatiestudie vergeleek de locaties ‘campus Salvator’ en ‘universitaire campus Diepenbeek’. De doelstelling van deze studie was om beide locaties op een objectieve manier naast elkaar te plaatsen op basis van een aantal vooraf gedefinieerde criteria en zo de Raad van Bestuur en de Medische Raad te ondersteunen in het beslissingsproces voor de selectie van een optimale locatie voor de toekomstige eenheidscampus. De criteria werden met de Raad van Bestuur en Medische Raad samen bepaald, zoals bijvoorbeeld ontsluiting, mogelijkheden voor uitbreiding in de toekomst, timing & fasering, kostprijs verwerving gronden, juridisch planologische context, haalbaarheid van goedkeuring door de Overheid, … De studie werd uitgevoerd door Deloitte Real Estate in samenwerking met Antea Group voor de mobiliteit- en milieueffecten analyse en ConSenso advocaten voor de juridische aspecten.

 

De resultaten van de studie werden vanavond tegelijkertijd meegedeeld aan de delegatie van de Raad van Bestuur en van de Medische Raad. De pro’s en contra’s van beide sites zijn geobjectiveerd. Het resultaat van de studie is een uitgebreid rapport dat in de komende periode geagendeerd en besproken wordt binnen de Raad van Bestuur en Medische raad. In onderling overleg tussen beide raden wordt hieraan verdere besluitvorming gekoppeld. We verwachten dit tegen het einde van het jaar.

Overzicht actueel nieuws