Project Audiqueen genomineerd voor eHealth award

ORL - audiqueen - IMG_0087

“Dankzij Audiqueen kunnen we veel Efficiënter werken”

 

Een jury van experten uit de gezondheidssector heeft het project Audiqueen, waar de NKO-dienst van het Jessa Ziekenhuis van in het begin aan meegewerkt heeft, genomineerd voor het ‘beste innovatieproject ter ondersteuning van de medische praktijk’. Audiqueen is een softwaresysteem waarmee NKO-artsen heel vlot alle gegevens van hun onderzoeken kunnen opslaan en beheren.

 

Dr. Tony Cox (diensthoofd NKO/ORL):

“We zijn zeer blij met deze nominatie voor de eHealth Awards, maar we zijn nog meer tevreden met de inhoud van het hele Audiqueen-project. NKO is een vrij complexe specialiteit met een uitgebreid arsenaal aan testen en toestellen: audiometers, tympanometers, rhino(mano)-meters, audiovisuele gegevens uit endoscopie, stroboscopie… Al die resultaten verwerken en opslaan leidt tot heel veel papierwerk met het risico dat dossiers onoverzichtelijk kunnen worden.

 

NKO-artsen hebben nood aan een aan onze specialiteit aangepast elektronisch programma dat het papieren dossier progressief overbodig maakt. Dit programma is het best af in handen van een onafhankelijk ontwikkelaar, waardoor het relatief snel en flexibel kan inspelen op de steeds evoluerende noden van onze - qua metingen en testen toch relatief complexe - specialiteit. Dezelfde dynamiek vragen aan de ontwikkelaars van een alles omvattend elektronisch patiëntendossier (EPD) is onbegonnen werk gezien het groot aantal verschillende specialiteiten en subspecialiteiten met diverse opvattingen en wensen. We geloven dan ook sterk in het ontwikkelen van een eigen programma binnen een specialiteit als de onze. Uiteraard dient dit programma wel compatibel te zijn met de bestaande algemene Elektronische Patiëntendossieren.”

 

Wat zijn de concrete gevolgen in de praktijk?

Dr. Cox: “We kunnen de zorgvuldigheid verhogen door het programma volgens duidelijke procedures te laten verlopen, opgesteld volgens de patiëntenflow op de dienst. Nieuwe verpleegkundigen, assistenten in opleiding en paramedici kunnen het programma snel hanteren dankzij de intuïtieve interface. Dat is van groot belang in een ziekenhuisomgeving. Ook de beschikbaarheid en bereikbaarheid van de geregistreerde data is bijzonder belangrijk.

 

Het opzoeken van gegevens en dossiers, het ophalen van dossiers uit het archief, het inscannen van de resultaten, het terug klasseren van nieuwe gegevens om vervolgens opnieuw te moeten beginnen… Dat kan nu progressief worden geëlimineerd. Ten slotte is er ook de opdracht voor een dienst in een ziekenhuis als het onze om mee te werken aan wetenschappelijk onderzoek. Audiqueen zal ons toelaten om ook data voor wetenschappelijke doeleinden te extraheren.”

 

Hoe is Audiqueen tot stand gekomen?

Dr. Cox: “Via een unieke samenwerking tussen een aantal informatici en een aantal mensen in het zorgveld die op zoek waren naar innovatieve manieren om de noden op de NKO-dienst op te lossen. Otoconsult, opgericht door softwareontwikkelaars, is de spin-off die hieruit ontstond. Zij hebben deze samenwerking geconcretiseerd in een softwaresysteem: Audiqueen. Ik wil hier ook graag een grote pluim geven aan de ICT-dienst van ons ziekenhuis, onder meer Jan Janssen om één persoon van de verschillende enthousiaste medewerkers te vermelden en onze ICT-directeur Hilde Goossens. Zij hebben het ons mogelijk gemaakt om van in het begin mee te werken aan het Audiqueen-project.”

Overzicht actueel nieuws