Pfizer opent in Jessa Ziekenhuis eerste satellietunit voor klinisch onderzoek in Limburg

Nieuwe fase I-unit moet vrijwillligers uit Limburg en buurlanden aantrekken

 

Brussel/Hasselt, 23 februari 2017 - Het aantal klinische onderzoeken stijgt gestaag in ons land en daarmee neemt ook de vraag naar vrijwilligers voor Fase I-onderzoek toe. Om daaraan te beantwoorden, opent de klinischeonderzoekseenheid van Pfizer (PCRU) voor het eerst een strategisch gelegen satellietunit in het Jessa Ziekenhuis op de campus Salvator in Hasselt. Kandidaat-vrijwilligers uit Limburg, de omliggende regio’s en buurlanden krijgen zo een vlottere toegang tot klinisch onderzoek. De unit werd vandaag officieel geopend in het bijzijn van de medisch directeur van het Jessa Ziekenhuis, de Clinical Operations Director van het PCRU en Diane Kleinermans, adviseur van minister van Volksgezondheid Maggie De Block.

 

In Europa bekleedt België de tweede positie in aantal klinische studies, berekend per inwoner. In 2015 werden in ons land 6% meer aanvragen ingediend om nieuwe klinische studies op te starten, wat het totale aantal studies in 2015 op 1.578 brengt (*). Daarmee neemt ook de vraag naar vrijwilligers voor Fase I-onderzoek toe. Tijdens die fase worden nieuw ontwikkelde geneesmiddelen toegediend aan gezonde vrijwilligers. Men verwacht dat het aantal de komende jaren enkel maar zal toenemen. Om daaraan te beantwoorden, richtte Pfizer in het Jessa Ziekenhuis in Hasselt de eerste satellietunit op.

 

Primeur

„De Hasseltse satellietunit is een primeur. De samenwerking met het Jessa Ziekenhuis is van groot belang voor het klinisch onderzoek van Pfizer. Het biedt ons de kans bij uitstek om dichter aanwezig te zijn bij de vrijwilligers“, aldus Dr. Anna Colzi, medisch directeur van de Pfizer Clinical Research Unit (PCRU). „Pfizer heeft slechts twee centra wereldwijd voor de eerste onderzoeksfase van nieuwe geneesmiddelen bij de mens: één in New Haven (Verenigde Staten) en één in Brussel. België speelt dus ontegensprekelijk een belangrijke rol voor Pfizer.“

 

Nieuwe poel van vrijwilligers aanboren

Met de strategische keuze voor een unit in Hasselt wil Pfizer meer en nieuwe vrijwilligers uit Limburg, de omliggende regio’s en landen aantrekken om er Fase I te doorlopen. Door een lokale unit uit te bouwen, hoeven vrijwilligers niet meteen naar de onderzoekseenheid in Brussel af te zakken. Voor het Jessa Ziekenhuis is wetenschappelijk onderzoek uitbouwen een van de strategische pijlers. „Een partnership met een van de grootste geneesmiddelenproducenten heeft voor ons een belangrijke meerwaarde“, aldus prof. Dr. Ramaekers, medisch directeur van het Jessa Ziekenhuis.

 

„Opening van unit in Hasselt is goed nieuws“

Ambulante bezoeken vinden plaats in Hasselt. Als de screening positief is, leggen vrijwilligers het eigenlijke Fase I-onderzoek af in Brussel. De Hasseltse unit beschikt over twee onderzoekslokalen en een ruimte voor basis labonderzoek. Voor de Nederlandse vrijwilliger Mikel Homans is de opening van de satellietunit in het Jessa Ziekenhuis goed nieuws. „Bij een deelname aan een studie van Pfizer in Anderlecht moet ik een eindje reizen. Vooral de Brusselse Ring is een heel gedoe. Soms moet je je erg vroeg aanmelden en dan lukt het niet. Ik heb een aantal keren een hotel moeten boeken in Anderlecht omdat ik er anders niet op tijd kon zijn. De unit in Hasselt bespaart me heel wat tijd.” 

 


(*) Pharma.be (21.11.2016). Farmacijfers 2015: de Belgische farmaceutische industrie verstevigt haar Europese toppositie. Geraadpleegd op 9 februari 2017 via deze link.

Overzicht actueel nieuws