Persbericht vanwege het BELNIPT consortium

De NIPT is een DNA test die in de eerste plaats ontwikkeld is voor de prenatale screening naar het syndroom van Down, dat voorkomt bij 1 op 800 zwangerschappen. De test vervangt de triple test, die minder gevoelig is en vaak vals positieve resultaten geeft met overbodige vruchtwaterpuncties tot gevolg.

 

Aanvankelijk werd NIPT enkel uitgevoerd in de universitaire genetische centra aan een kostprijs van bijna 600 euro, volledig ten laste van de patiënt. Door een unieke samenwerking van een aantal grote Vlaamse algemene ziekenhuizen (AZ Delta Roeselare, AZ St-Lucas Gent, Jessa Ziekenhuis Hasselt, AZ St.-Jan Brugge, ASZ Aalst), verenigd in het BELNIPT netwerk, werd dit monopolie verbroken. Het BELNIPT netwerk maakt gebruik van de Clarigo NIPT test ontwikkeld door de Belgische firma Multiplicom: deze test is extreem gevoelig voor het meten van foetaal DNA, voldoet aan de hoogste kwaliteitsnormen (CE-IVD) en wordt uitgevoerd door arts-experten met jarenlange ervaring in medische diagnostiek en prenatale adviesverlening. Door de schaalvoordelen zorgde BELNIPT er bovendien voor dat de kost voor de patiënt halveerde tot 290 euro. Dat de NIPT vandaag kan terugbetaald worden voor alle patiënten is zeker mede de verdienste van deze drastische prijsreductie.

 

Via de pers wordt nu door sommigen de indruk gewekt dat de “universitaire variant” van de NIPT test standaard ook tal van andere genetische ziekten opspoort: dit is niet alleen wetenschappelijk,  maar ook ethisch onjuist. Het zorgt voor valse verwachtingen bij de patiënten, de huisartsen en de gynaecologen. Bovendien is de kans op ‘vals-positieve’ resultaten hoger, wat aanleiding geeft tot onnodige ongerustheid bij de toekomstige ouders en opnieuw overbodige vruchtwaterpuncties. BELNIPT is maar het begin. In de toekomst zal het belang van hoogtechnologische DNA diagnostiek enkel toenemen en de innovatie-gerichte laboratoria in de toekomstige ziekenhuisnetwerken zijn klaar om ook daar hun plaats verder in op te nemen, altijd in het belang van optimale zorg voor hun patiënten en aan een maatschappelijk verantwoorde kost.

 

Dr. D. De Smet, Prof. dr. G. Martens (AZ Delta, Roeselare), dr. H. Louagie (AZ St.-Lucas, Gent), Prof. Dd. B. Maes (Jessa Ziekenhuis, Hasselt), Prof. dr. M. Langlois (AZ St.-Jan, Brugge), dr. Wim Achtergael (ASZ, Aalst)

Overzicht actueel nieuws