Parket Limburg, Limburgse politiezones en Limburgse ziekenhuizen ondertekenen akkoord om efficiënter samen te werken

Vrijdag 26 april verzamelden vertegenwoordigers van de Limburgse politiezones, de Limburgse ziekenhuizen en het Parket Limburg in de ambtswoning van gouverneur Herman Reynders. Ze ondertekenden er een protocol  dat hun onderlinge samenwerking moet verbeteren.

 

IMG_0585


De noodzaak aan zo'n akkoord drong zich onder meer op sinds de invoering van de nieuwe Europese privacywetgeving in mei 2018. Dat, in combinatie met het bestaande wettelijk kader, zorgen er in de praktijk immers voor dat er vaak geen operationeel antwoord is op probleemsituaties die zich voordoen tussen een spoeddienst en de politie inzake de uitwisseling van patiëntgebonden informatie.

Aan de hand van een aantal afspraken, wordt gemikt op maximale efficiëntie en effectiviteit langs beide kanten. De Limburgse Orde der Artsen gaf een positief advies.

PDF icoonPersbericht: Samenwerkingsprotocol parket-politiezones-ziekenhuizen

Overzicht actueel nieuws