Oproep deelname onderzoek

“Naar een duurzame tewerkstelling voor personen die in het verleden gediagnosticeerd werden met kanker”

 

Dit onderzoek richt zich op het in kaart brengen van de factoren die een invloed hebben op duurzame tewerkstelling.  Uw medewerking is cruciaal om risicofactoren en valkuilen te detecteren die een duurzame tewerkstelling van ex-kankerpatiënten bemoeilijken. Met deze kennis kunnen o.a. werkgevers en zorgverleners een betere dienstverlening en passende ondersteuning bieden. 

 

Graag willen we dan ook om uw medewerking vragen. Het invullen van de vragenlijst duurt slechts 10 minuten. Klik hier om de vragenlijst in te vullen. 

Overzicht actueel nieuws