Op twee jaar tijd 25 miljoen euro besparen

Campus VJ Op donderdag 12 december heeft de directie van het Jessa Ziekenhuis toelichting gegeven bij een herstructureringsplan. Op twee jaar tijd wil het ziekenhuis 25 miljoen euro besparen om als ziekenhuis op lange termijn aantrekkelijk te blijven. Het plan heeft gevolgen voor zowel artsen, personeel, management en directie. Donderdag werd het plan uitgelegd aan vakbonden, medische raad en werknemers.

 

Met een vertraging van enkele jaren is de crisis doorgedrongen tot in de gezondheidszorg. Volgens een analyse van Belfius maakten drie op de tien ziekenhuizen in 2012 verlies. Eerder al maakte het Jessa Ziekenhuis zijn financiële cijfers voor 2012 bekend. Het bedrijfsresultaat toonde een opmerkelijke achteruitgang en was slechts nipt positief. Ook in 2013 stijgen de kosten meer dan  de inkomsten. In combinatie met een nationale trend in stabilisatie van het aantal klassieke opnames en de verder aangekondigde overheidsbesparingen heeft de directie van het Jessa Ziekenhuis een herstructureringsplan uitgewerkt. De Raad van Bestuur keurde het voorstel woensdag goed en donderdag werd het plan toegelicht aan vakbonden, artsen en personeel.

 

In 2014 en 2015 wil het Jessa Ziekenhuis in totaal 25 miljoen euro besparen om de toekomstplannen te realiseren en om een financieel gezond en aantrekkelijk ziekenhuis te blijven. Om dit te verwezenlijken zijn er niet-personeelsgebonden maatregelen uitgewerkt en  maatregelen die gevolgen zullen hebben voor alle niveaus in de organisatie: artsen, personeel, management en directie. Voor het personeel wordt in 2014 een afbouw van het equivalent van vijftig voltijdse banen beoogd. Tien van die vijftig vallen onder directie en management. Bij de overige veertig wordt voornamelijk gekeken naar de ondersteunende diensten om de zorg voor de patiënt optimaal te houden.

 

In de eerste plaats staat natuurlijke afvloeiing gepland door vrijwillige vervroegde pensionering, interne verschuivingen in plaats van het aannemen van externe mensen en door het niet vervangen van mensen die met pensioen gaan. Al het mogelijke zal gedaan worden om naakte ontslagen te vermijden. Op dit moment kan dat nog niet uitgesloten worden.

 

De komende weken staan in het teken van onderhandelingen met artsen en vakbonden.

Overzicht actueel nieuws