Oncologisch spreekuur

oncologisch spreekuur Hilde Lenders en Sandra Bortels van het Jessa Ziekenhuis gingen vorig jaar aan de slag als eerste oncocoaches in Limburg.

 

In december ontvingen zij de prijs Gert Noël (ter waarde van 30.000 euro) voor de begeleiding en informatie van kankerpatiënten en hun omgeving door de organisatie van het oncologisch verpleegkundig spreekuur.

 

Met de Prijs bekroont het Fonds Gert Noël, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, jaarlijks een initiatief dat zorgt voor een betere begeleiding van patiënten in een ziekenhuis.

 

Het oncologisch verpleegkundig spreekuur (OVS) is een belangrijke meerwaarde in de behandeling van kankerpatiënten. Hilde Lenders: “We voorzien ongeveer een uur tijd voor de patiënt en zijn naasten om, in een apart lokaal, alle informatie te overlopen op een rustige manier. Wij leggen de werking van de medicatie uit, overlopen het innameschema en bespreken mogelijke nevenwerkingen en aandachtspunten. Dit alles gebeurt in nauwe samenwerking met de oncologen. Ook tijdens volgende consultaties volgen we de patiënt verder op. En indien er thuis nog problemen of vragen zijn, kan de patiënt ons bellen.”

 

Ziekte draaglijker maken

 

“Tijdens deze gesprekken komen vaak ook heel wat vragen en gevoelens naar boven die verdere opvolging vragen”, vult Sandra Bortels aan. “Zo nodig verwijzen we dan door naar één van onze collega’s van het psychosociale team. Onze patiënten zijn erg tevreden met het uitgebreide aanbod aan informatie, de bereikbaarheid van de oncocoachen en de laagdrempeligheid. Het geeft hen een gevoel van veiligheid en dat komt de therapie zeker ten goede. Patiënten verwachten niet dat wij hen gaan genezen, maar ze zijn dankbaar als we de ziekte draaglijker maken.”

Overzicht actueel nieuws