Nieuwsoverzicht 28 september

28/09/2020, 12u40 - 5 bevestigde coronapatiënten in het Jessa Ziekenhuis, 1 overlijden

 

Voor een volledig overzicht, surf naar de laatste nieuwrubriek op www.jessazh.be/corona.

 

 

28/09/2020, 16u30 - Campus Salvator - wegenwerken

De aanpassingen aan de zijde van de Kliniekstraat zijn bijna klaar. De fietspaden en aangepaste oversteken zijn klaar, de aansluiting van de ventweg (zijde Hollandsch Huys) is aangepast. Deze week asfalteert de aannemer de rijweg en brengt hij de wegmarkeringen aan.

 

De werken verhuizen op maandag, 5 oktober naar de overzijde van de Prins Bisschopssingel/Grote Ring (R71), waar we de aansluiting van het De Geloesplein onder handen nemen. Om te beginnen, breekt aannemer Hoogmartens eerst de bestaande verharding op gedurende een aantal werkdagen. Tijdens deze werken zal er bepaalde geluidshinder zijn. 

 

Het De Geloesplein is gedurende een maand onderbroken ter hoogte van de werken. Als alles goed verloopt, zal dit duren tot 11 november. De Kliniekstraat is vanaf 5 oktober wel weer toegankelijk vanaf de R71. Er zijn wel enkele gevolgen voor het verkeer.

 

Voetgangers en fietsers

  • Te voet en met de fiets aan de hand kan je de werfzone maximaal passeren via een afgeschermde doorgang en zo de Grote Ring oversteken. 
  • Voetgangers en fietsers tussen Luikersteenweg en Jessa campus Salvator of bedrijvenzone Hellebeemden stappen of trappen best via de fietstunnel onder de Grote Ring door. Zo vermijd je de werfzone.  
  • Om van het De Geloesplein naar de Luikersteenweg (of omgekeerd) te wandelen of fietsen, gebruik je de Arnold van Loonstraat en de Van Heinsberglaan. De ventweg aan die zijde is immers niet toegankelijk ter hoogte van de werken.

 

Openbaar vervoer

Omdat het De Geloesplein onderbroken is tijdens deze fase, volgen bussen van De Lijn een omleiding. Plan je reis via www.delijn.be.

 

Doorgaand verkeer

Doorgaand verkeer op de Grote Ring (R71) zal de werken altijd voorbij kunnen rijden aan verlaagde snelheid. 

 

Lokaal verkeer

Afhankelijk van de bestemming volgt lokaal verkeer van en naar de woonstraten binnen de Grote Ring een beperkte omleiding:

 

  • Lokaal verkeer op het De Geloesplein of de op aansluitende ventwegen kan tot aan de werfzone rijden om een perceel te bereiken.  
  • De ventweg tussen de Rode-berglaan en het De Geloesplein is onderbroken ter hoogte van de werken. Voetgangers en fietsers (met de fiets aan de hand) kunnen wel passeren. Na de werken gaat deze aansluiting weer open.
  • De ventweg tussen de Van Heinsberglaan en het De Geloesplein is eveneens onderbroken ter hoogte van de werken, ook voor voetgangers en fietsers. De aansluiting wordt bovendien definitief geknipt voor autoverkeer. De ontsluiting verloopt dus via de Van Heinsberglaan. In het nieuwe ontwerp kunnen voetgangers en fietsers de knip wel nog passeren.
  • Afslaan vanaf de Grote Ring naar de Kliniekstraat is vanaf 5 oktober opnieuw mogelijk. Campus Salvator is zo opnieuw op de vertrouwde manier bereikbaar. De ventweg (zijde Hollandsch Huys) bereik je nu rechtstreeks vanaf de Grote Ring.

 

Goed om weten

De belangrijke stap in de herinrichtingswerken op het kruispunt is de asfaltvernieuwing van de rijstroken van de Grote Ring. Deze nachtwerken zullen worden uitgevoerd tijdens tijdens 4 nachten begin november, telkens van 20 uur ’s avonds tot 6 uur ‘s morgens. Asfalteringswerken zijn echter erg weersgevoelig. Doorgaand verkeer op de Grote Ring blijft mogelijk.
 

Nog vragen? 

Met vragen kan je terecht bij Thomas Holemans, de bereikbaarheidsadviseur, via ... of op het nummer 0494 64 40 99 (tijdens de kantooruren).

Overzicht actueel nieuws