Meerwaarde psychopedagogische medewerkers op kinderafdelingen is groot

leen - IMG_9525 Er is nood aan meer financiële middelen en meer universitair geschoolde medewerkers voor de verdere uitbouw van de psychopedagogische ondersteuning op de afdelingen kinder- en jeugdgeneeskunde in België.

 

Dat is één van de belangrijkste conclusies uit een studie die prof. dr. Katja Petry van de KULeuven en dr. Marc Raes, medisch diensthoofd pediatrie in het Jessa Ziekenhuis, onlangs uitvoerden op vraag van de Belgische Academie voor Kindergeneeskunde.

 

“Universitair geschoolde geestelijke gezondheidswerkers zijn absoluut geen overbodige luxe op een kinderafdeling. Ons team van kinderartsen in Jessa is al heel lang overtuigd van het belang van een goede psychopedagogische ondersteuning en heeft daar reeds veelvuldig voor gepleit. We worden binnen het ziekenhuislandschap dan ook vaak bestempeld als pionier op dit vlak”, benadrukt dr. Marc Raes.

 

Een uitgebreid interview met dr. Raes  leest u in onderstaand artikel uit ons artsenblad JessaLinea nr. 17

 

PDF icoonMeerwaarde psychopedagogische medewerkers op kinderafdeling is groot

Overzicht actueel nieuws