Jessa start met GPS.ouderenzorg

Binnen het Jessa Ziekenhuis komen er dagelijks heel wat 65-plussers over de vloer. Om hen te helpen vlot hun weg te vinden binnen de dienstverlening van het ziekenhuis, start Jessa vanaf 1 september met de hulplijn GPS.ouderenzorg.

Kwetsbare ouderen en hun mantelzorger hebben  dan één vast, professioneel aanspreekpunt gedurende het gehele diagnose- en behandeltraject in het ziekenhuis (over specialismen heen):

  • GPS.ouderenzorg fungeert als centraal, laagdrempelig aanspreekpunt voor de kwetsbare patiënt en diens mantelzorger
  • GPS.ouderenzorg biedt hulp bij geconstateerde tegenstrijdigheden, onduidelijkheden of hiaten en draagt zorg voor afstemming tussen de specialismen
  • GPS.ouderenzorg spant zich in voor een zo spoedig mogelijk beantwoording / doorverwijzing van de vragen van de kwetsbare patiënt en diens mantelzorger.

 

De hulplijn staat open voor patiënten, mantelzorgers, thuiszorg en behandelende huisartsen. Ze kunnen er terecht voor advies, praktische tips en vragen over een eventuele opname, bijbehorende procedures, verzekeringsattesten, zorgbehoeften en aanverwante kwesties. Tijdens de opstartfase worden alle oproepen – via e-mail of telefoon – geregistreerd om na te gaan welke structurele verbeteringen kunnen aangebracht worden in de ouderenzorg.

 

De GPS.ouderenzorg is elke werkdag bereikbaar tussen 9u en 12u op het nummer 011 33 54 54 of via mail ....

Overzicht actueel nieuws