Jessa ontvangt prijs Gert Noël voor begeleiding kankerpatiënten

De Gert Noël Prijs van 30.000 euro gaat dit jaar naar de Dienst Oncologie van het Jessa Ziekenhuis voor de begeleiding en informatie van kankerpatiënten en hun omgeving door de organisatie van een oncologisch verpleegkundig spreekuur. Met de Prijs bekroont het Fonds Gert Noël, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, jaarlijks een initiatief dat zorgt voor een betere begeleiding van patiënten in een ziekenhuis.

 

oncologisch spreekuur

Door de verdere specialisatie van oncologische zorg wordt de laatste jaren vaker gewerkt met speciale doelgerichte therapieën (Targeted Therapy). Het gaat hier om medicatie die, anders dan chemotherapie, zich specifiek richt op kwaadaardige cellen. Deze medicatie moet thuis en op een welbepaalde manier ingenomen worden.

 

Dit alles vraagt een grotere verantwoordelijkheid van de patiënt. Eventuele nevenwerkingen moeten snel opgemerkt worden door de patiënt of zijn omgeving. Een nauwere opvolging van deze patiënten is dus uitermate belangrijk.  Dit geldt uiteraard voor alle kankerpatiënten en niet enkel voor diegenen die Targeted Therapy krijgen.

 

Het oncologisch verpleegkundig spreekuur (OVS) is hier een belangrijke meerwaarde. Wij voorzien ongeveer een uur tijd voor de patiënt en zijn naasten om, in een apart lokaal,  alle informatie te overlopen op een rustige manier. Wij leggen de werking van de medicatie uit, overlopen het innameschema en bespreken mogelijke nevenwerkingen en aandachtspunten.  Dit alles gebeurt in nauwe samenwerking met de oncologen. Ook tijdens volgende consultaties volgen we de patiënt verder op. En indien er thuis nog problemen of vragen zijn, kan de patiënt ons bellen.

 

Tijdens deze gesprekken komen vaak ook heel wat vragen en gevoelens naar boven die verdere opvolging vragen. Zo nodig verwijzen we dan door naar één van onze collega’s van het psychosociale team. Onze patiënten zijn erg tevreden met het uitgebreide aanbod aan informatie, de bereikbaarheid van de oncocoachen en de laagdrempeligheid. Het geeft hen een gevoel van veiligheid en dat komt de therapie zeker ten goede!

 

De raad van bestuur en directie van het ziekenhuis feliciteren de betrokken artsen en medewerkers met het behalen van de prijs.

Overzicht actueel nieuws