Jessa bouwt toekomstig ziekenhuis in Hasselt

Het Jessa Ziekenhuis wil investeren in een nieuwbouw. Dat is noodzakelijk om als geaccrediteerd referentieziekenhuis de zorg te kunnen blijven bieden in een infrastructuur aangepast aan de noden van de patiënt. De huidige infrastructuur is zowel op campus Virga Jesse als op campus Salvator sterk verouderd terwijl het hier gaat om een van de grote referentieziekenhuizen in Vlaanderen, waar elke dag 2750 patiënten over de vloer komen en 3500 medewerkers en artsen werken. De afgelopen maanden werden intensief verschillende locaties onderzocht. De kogel is nu door de kerk. Jessa bouwt een nieuw ziekenhuis in Hasselt. Het wordt één van de grootste nieuwbouwprojecten van ziekenhuizen in Vlaanderen. De kostprijs van deze nieuwbouw wordt geschat op ± 400 mio euro.

 

Begin september onderzocht het Jessa Ziekenhuis samen met de Stad Hasselt welke open gebieden in Hasselt nog beschikbaar én geschikt zijn voor de nieuwbouw van Jessa inclusief parking en nevenfuncties. Acht sites werden grondig onderzocht op een aantal criteria, zoals o.a. bebouwbare oppervlakte, ontsluitingsmogelijkheden, mogelijkheden volgens het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en het Gewestelijk Ruimtelijk Structuurplan, overstromingsrisico,…

 

Twee sites in Hasselt werden weerhouden, zijnde de “Salvator+ site” en de locatie “Pietelbeek Zuid”, twee gebieden die aan elkaar grenzen.

 

Schermafbeelding 2016-12-16 om 00.38.52

 

 

Salvator+ (SA+): betreft de huidige Salvator site (10,26 ha) + aanpalende gronden = 16,75 ha
Pietelbeek-Zuid: betreft een verder te onderzoeken gebied van ± 50 ha tussen de Langveldstraat, de Luikersteenweg en de Rapertingenstraat

 

De totale oppervlakte van de 2 sites moet garantie geven op voldoende ruimte voor een groot acuut ziekenhuis met daarrond ook ruimte voor andere zorg gerelateerde functies die best dicht bij het ziekenhuis gelegen zijn (zoals vb. een huisartsenwachtpost, zorgwinkels, spin-offs, een zorghotel, ouderenvoorzieningen, zorgassistentiewoningen, opleiding- en onderzoeksfaciliteiten,….).

 

In een volgende fase onderzoekt een nog aan te stellen studiebureau de meest optimale inplanting van de activiteiten van het Jessa Ziekenhuis over één of beide sites. De nieuwbouw kan één gebouw vormen of bestaan uit diverse gebouwen verspreid over een ruimere site. De twee sites worden nu onderzocht op hun individualiteit en hun complementariteit. De resultaten van dit onderzoek verwachten we tegen eind maart 2017.

 

Wat de grootte van de nieuwbouw betreft verwacht men, gezien de evoluties naar minder klassieke hospitalisaties, kortere ligduur, meer ambulante zorg en digitalisering van de zorg, dat de footprint van het nieuwe ziekenhuis kleiner zal worden op vlak van traditionele verpleegafdelingen maar dat anderzijds de footprint voor andere functies zoals bijvoorbeeld dagziekenhuis zal toenemen.

 

Algemeen directeur dr. Yves Breysem: “Het Jessa Ziekenhuis heeft de ambitie als referentieziekenhuis te fungeren in een netwerk met de omliggende ziekenhuizen in Zuid-West Limburg, waarbij we meer en meer zullen samenwerken op vlak van zorg en ondersteunende diensten. Dit strookt met de beleidsvisie van ministers De Block en Vandeurzen. De nieuwbouw zal dan ook zeer flexibel moeten gebouwd worden zodat ruimtes eenvoudig om te vormen zijn voor andere doeleinden of uitbreidingen steeds mogelijk zijn.”

 

Burgemeester Nadja Vananroye heeft het traject nauw opgevolgd, eerst als voorzitter van het Ziekenhuis, nu als burgemeester. “Als hoofdplaats van Limburg spelen we ook in het domein van zorg een sleutelrol. Om niet enkel de vele uitdagingen op vlak van zorg maar ook de financiële uitdagingen het hoofd te bieden is een aantrekkelijk ziekenhuis cruciaal. Een goed bereikbaar ziekenhuis met een flexibele indeling zijn voor mij de randvoorwaarden en die gaan we nu vervullen.

 

Jessa streeft er naar de nieuwbouw in gebruik te kunnen nemen binnen 10 jaar.

Overzicht actueel nieuws