Jessa blijft uniek in limburg met unicef-kwaliteitslabel ‘moeder- en kindvriendelijk ziekenhuis’

De materniteit van het Jessa Ziekenhuis heeft op 12 november voor de derde keer op rij zijn kwaliteitslabel ‘Moeder- en kindvriendelijk ziekenhuis’ behaald. Dit label wordt elke 4 jaar toegekend aan de materniteiten die beantwoorden aan 10 specifieke kwaliteitscriteria. Dat lijstje van criteria zorgt ervoor dat elke baby en moeder de beste kansen krijgen op het gebied van gezondheid en welzijn. 

 

De 10 criteria zijn opgesteld door de Wereldgezondheidsorganisatie en Unicef, in samenwerking met de FOD Volksgezondheid. Naast Jessa zijn er nog 26 andere materniteiten die dit label dragen. Jessa is wel het enige Limburgse ziekenhuis op de lijst. 

 

Hieronder de 10 criteria waar het om gaat:   

  1. Het ziekenhuis werkte een borstvoedingsbeleid uit. Alle betrokken medewerkers zijn hiervan op de hoogte.
  2. Om het beleid in de praktijk te brengen, leerden alle medewerkers de vereiste vaardigheden aan.
  3. Alle zwangere vrouwen krijgen voorlichting over de voordelen en de praktijk van borstvoeding.
  4. Meteen na de geboorte hebben moeder en kind minstens één uur ongestoord huidcontact. De medewerkers van de dienst materniteit moedigen de moeder aan om de signalen te herkennen dat haar baby wil drinken en bieden indien nodig hulp.
  5. Aan mama wordt helder uitgelegd hoe ze de baby kan aanleggen en de melkproductie in stand kan houden.
  6. Pasgeborenen krijgen uitsluitend borstvoeding, tenzij anders wordt beslist na medisch advies.
  7. Moeder en kind blijven dag en nacht samen op 1 kamer.
  8. Op verzoek streeft Jessa ernaar om borstvoeding te geven, maar het blijft uiteraard een vrije keuze.  
  9. Pasgeborenen die borstvoeding krijgen, krijgen geen (fop)speen. (Dit om het risico op tepel/speen verwarring te vermijden en om zeker geen voedingsmomenten verloren te laten gaan.)
  10. Bij ontslag uit het ziekenhuis brengen de medewerkers elke moeder op de hoogte van de bestaande borstvoedingsbegeleidingsgroepen.


Het label stimuleert borstvoeding: 78 % van de pas bevallen mama’s geeft succesvol borstvoeding
Jessa heeft al sinds 2010 het label, toch is vernieuwing voor het kliniekhoofd van materniteit een belangrijk signaal. Dr. Annick Schreurs: “Uiteraard focusten we voordien ook op het beste voor moeder en kind, maar dankzij dit label dragen we dit nu ook consequent uit. Belangrijk, want iets zoals borstvoeding kan alleen maar gestimuleerd worden als iedereen er op dezelfde manier achterstaat. Het bewijs: 78% van de moeders die hier na een bevalling buiten stapt, geeft borstvoeding. Mét plezier.” 

Ter info: de 27 Belgische materniteiten met het BFHI-label zijn (stabiel sinds 2017) 

Overzicht actueel nieuws