Heropstart 4 mei: “Samen veilig naar het nieuwe normaal’

Jessa bereidt zich voor op een heropstart voor ambulante raadplegingen waarbij in eerste instantie alle aandacht zal gaan naar uitgestelde en semi-urgente zorg voor de meeste disciplines op maandag 4 mei. “We gaan 100 % voor veilige zorg”, benadrukt algemeen directeur Yves Breysem. “Omdat er geen mogelijkheid is -en het klinisch ook niet nuttig zou zijn- om alle ambulante patiënten systematisch op voorhand te testen op Covid-19, hanteren we een uitgebreid beschermingsbeleid voor onze patiënten.”

 

Sinds de eerste 2 opnames van covid-19 positieve patiënten op 11 maart, werden er tot op vandaag, 531 patiënten gehospitaliseerd in het Jessa Ziekenhuis. Over die hele periode verbleven 79 patiënten op intensieve zorgen. Het aantal hospitalisaties bereikte op 7 april een piek met 139 opnames.

 

Yves Breysem, algemeen directeur: “Jessa heeft zich op korte tijd omgevormd tot een ziekenhuis dat gedurende de hele periode erin geslaagd is om een strikte scheiding te creëren tussen de covid- positieve en covid-negatieve patiëntstromen. Dat heeft heel wat denk- en organisatiewerk gekost, flexibiliteit van de artsen en medewerkers, en letterlijk veel spaanderplaat om covid-afdelingen veilig te isoleren van de niet-covid afdelingen. Zo konden we afhankelijk van de noden, onze capaciteit gefaseerd opschalen tot een maximum 200 gewone hospitalisatiebedden en 42 intensieve zorg bedden.”

 

Nu de curve al enige tijd een neerwaartse trend aangeeft, schakelt Jessa gefaseerd terug.

Dirk Ramaekers, medisch directeur: “Een behandeling of vaccin is nog niet in zicht. De komende maanden en jaren zal Covid-19 een realiteit blijven. Nu de overheid groen licht geeft, kunnen we onze normale activiteiten gefaseerd heropstarten. Daarbij gaat de voorkeur uit naar uitgestelde zorg en behandelingen die moeilijk nog langer kunnen wachten. De huisartsen zijn daarin een belangrijke partner vermits zij best kunnen inschatten welke patiënten noodwendige zorg uitgesteld hebben. We zullen vervolgens ook een deel van de ingrepen heropstarten.”

 

Uitgebreid beschermingsbeleid wordt het nieuwe normaal

De voorbije weken hebben geleerd dat patiënten uit angst om besmet te geraken, een

ziekenhuisbezoek uitstelden. Een gevaarlijke trend, die Jessa ‘eruit’ wil krijgen door de patiënten, artsen en medewerkers goed te informeren over het uitgebreid beschermingsbeleid dat wordt ingevoerd.

 

Omdat er geen mogelijkheid is om alle ambulante patiënten systematisch op voorhand te testen op Covid-19 (en dit klinisch ook niet nuttig zou zijn), werken we hier met een uitgebreid beschermingsbeleid. Dat wil zeggen:

  • Alle patiënten beginnen met hun handen te ontsmetten met alcoholgel en ontvangen in het ziekenhuis eenmondneusmasker.
  • We hanteren doorheen het hele traject strikt de principes van handhygiëne en veilige afstand.
  • We organiseren de ambulante activiteiten zonder of met erg beperkte wachttijden (we vragen patiënten om just-in-time aanwezig te zijn, m.a.w. max. 10 min voor de afspraak plaatsvindt.

 

Ook de artsen volgen strikte aanwijzingen en respecteren maximaal de voorziene tijd per patiënt, naast een aantal tijdsbuffers.

  • Gekende patiënten met COVID-19 ziekte volgen een specifiek traject gedurende 5 weken. Daarna worden ze als niet meer besmettelijk beschouwd.
  • We zorgen voor gescheiden (patiënt)stromen van niet-COVID en (vermoedelijke) COVID- patiënten door de organisatie van COVID-raadplegingsblokken op het einde van de consultatiedag.

 

Yves Breysem: “Gedurende het hele traject doorheen het ziekenhuis, zal elke patiënt deze strikte beschermingsmaatregelen moeten volgen. Maar de juiste toepassing van deze maatregelen is een gedeelde verantwoordelijkheid van arts, medewerker, patiënt en familie. Samen kunnen we ervoor garant staan dat elke patiënt de juiste zorg krijgt op een veilige manier.”

 

Veralgemeend testbeleid

Elke patiënt die we opnemen in ons ziekenhuis, screenen we vooraf. Dit geldt zowel voor geplande ingrepen en opnames als voor de ongeplande spoedopnames. Voor de cardio-neurologische urgenties is er een apart protocol voorzien. Patiënten die een geplande ingreep moeten ondergaan, zullen 2 dagen voor hun opname getest worden.

 

Ons herstartbeleid is goed afgestemd met de huisartsen. We voorzien een gemeenschappelijke communicatie zodat duidelijk is wanneer en hoe welke patiënt kan worden doorverwezen.

Overzicht actueel nieuws