Herkenrode Huisartsenkring en Jessa tekenen samenwerkingsovereenkomst

Reva 2_040316_278 Op woensdag 27 april ondertekenen de Huisartsenkring Herkenrode (Hasselt, Zonhoven en Diepenbeek) en het Jessa Ziekenhuis een samenwerkingsovereenkomst waarbij beide partners de kwaliteit, continuïteit en efficiëntie van zorg samen willen verbeteren. De huisartsen en het ziekenhuis tonen hiermee dat ze naar de toekomst toe klaar staan om de bevolking in deze regio de beste zorg te bieden. Met deze overeenkomst geven de Herkenrode huisartsen ook een concrete invulling aan artikel 8 uit het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de huisartsenkringen.

 

Vanuit de samenleving groeit de vraag om continuïteit en kwaliteit van zorg te garanderen. Transfers tussen zorgverleners uit de eerste en tweede lijn zijn vaak risicomomenten voor verlies van informatie over de zorg. De patiënt en huisarts maar ook de ziekenhuisarts verliezen soms het overzicht over het toenemend complexe zorgtraject van de patiënt.

 

“Deze samenwerkingsovereenkomst biedt een antwoord op de vraag naar continuïteit van zorg”, zegt dr. Rik Carlier, voorzitter van de Huisartsenkring Herkenrode. “Beide partners zijn ervan overtuigd dat een continue en kwalitatieve zorgverlening, adequate thuisverzorging, correcte communicatie en een vlotte opname- en ontslagprocedure nodig zijn. In de samenwerkingsovereenkomst maken we onder andere concrete afspraken over de taken van de huisarts en de ziekenhuisarts bij ambulante contacten, opname en ontslag, zeggen we meer over de taken van de sociale dienst van het ziekenhuis…. Essentieel hierbij is de communicatie en informatieoverdracht tussen de zorgverleners die bij voorkeur elektronisch verloopt. De  huidige technologie biedt al veel mogelijkheden maar zal in de komende jaren verder ontwikkeld worden, naar wij hopen op maat van de gebruikers.” “Door systematisch samen resultaten van zorgprocessen te bespreken kunnen we concrete verbeteracties opzetten die waarneembaar zullen zijn voor onze patiënten”; besluit dr. Rik Carlier.

 

Prof. dr. Dirk Ramaekers, medisch directeur van het Jessa Ziekenhuis: “We hebben nu zwart op wit onze gezamenlijke waarden gezet. Dat was een belangrijke oefening. We omschrijven in de overeenkomst duidelijk de rol van alle zorgverleners en leggen vast hoe we in de toekomst de kwaliteit van onze samenwerking monitoren om verder te kunnen verbeteren Zo een gemeenschappelijk kwaliteitsbeleid voor de eerstelijn en tweedelijn, dat is nieuw. Daarnaast is er nu een kader om voor specifieke patiëntengroepen meer gedetailleerde afspraken te maken. Zo maakten we nu reeds afspraken voor de verwijzing van patiënten naar spoedgevallen door huisartsen. Een ambulante patiënt die zich op spoed aanmeldt met een verwijsbrief van de huisarts heeft een stapje voor en zal sneller geholpen worden. Het model ven samenwerking dat we nu in de praktijk brengen past volgens ons ook perfect binnen het beleid dat de overheid aan het uittekenen is voor meer geïntegreerde en kwalitatief betere zorg voor patiënten met chronische ziekten.”

 

“De kiem van deze samenwerkingsovereenkomst ligt bij de ‘Contactcommissie huisartsen-ziekenhuisartsen Hasselt’ die ondertussen al 30 jaar bestaat”, voegt dr. Carlier toe. “Die gedeelde cultuur van samenwerking, gemeenschappelijke doelstellingen en dialoog resulteert vandaag in deze overeenkomst. Een resultaat om trots op te zijn.”

Overzicht actueel nieuws