Grote klinische studie in Jessa toont voor het eerst aan dat telerevalidatie hartpatiënten langer uit het ziekenhuis houdt én kosten bespaart voor de gezondheidszorg.

telerevalidatie IMG_7960 Hart- en vaatziekten veroorzaken in Europa jaarlijks meer dan 4 miljoen doden en vormen wereldwijd één van dé voornaamste sterfteoorzaken. Na een hartinfarct moet de patiënt vaak zijn levensstijl aanpassen om herval te vermijden. Maar slechts een minderheid van de hartpatiënten slaagt erin om een gezonde levensstijl op lange termijn vol te houden. Uit een wetenschappelijke studie van het Jessa Ziekenhuis en UHasselt in samenwerking met het St Franciscus ziekenhuis Heusden en het Ziekenhuis Oost Limburg blijkt nu dat telerevalidatie of revalidatie op afstand een antwoord biedt op dit probleem. En bovendien de gezondheidszorg tot 500euro per patiënt bespaart. Een dubbel succesverhaal dus…

 

“Het Jessa Ziekenhuis startte enkele jaren geleden, als één van de voortrekkers binnen Europa, met een grootschalig onderzoek naar alternatieve en innovatieve zorgmodellen zoals telerevalidatie of revalidatie op afstand”, vertelt prof. dr. Paul Dendale, cardioloog. “Kaderend in dit onderzoek werd een grote studie ‘Telerehab III’ opgezet mede door dr. Ines Frederix, doctoraatsstudente van UHasselt. Deze studie, die plaatsvond in Jessa, het ZOL en het St. Franciscus ziekenhuis Heusden-Zolder, onderzocht de lange termijn voordelen van cardiale telerevalidatie bij meer dan 100 hartpatiënten, zowel op klinisch alsook op economisch vlak.”

 

Revalidatie op afstand

telerevalidatie IMG_7967 “Het principe van telerevalidatie of revalidatie op afstand is vrij eenvoudig”, zegt dr. Ines Frederix. “Het betekent concreet dat de hartpatiënt revalideert ‘op afstand’ met behulp van zogenaamde sensoren zoals bijvoorbeeld een stappenteller,…. De parameters van de patiënt zoals bijvoorbeeld fysieke activiteit, hartslag… worden opgemeten en deze gegevens worden automatisch doorgezonden naar een centraal platform. De patiënt krijgt dan feedback via e-mail of SMS en wordt zo als het ware op afstand gecoacht. Via het centrale platform kan de arts alle patiënten opvolgen en op die manier een kwalitatief hoogstaande zorgverlening garanderen.”

 

Telerevalidatie houdt hartpatiënten langer gezond en uit het ziekenhuis

Uit de studie blijkt dat hartpatiënten die telerevalidatie kregen het veel beter deden dan de patiënten die geen telerevalidatie kregen. Hun fysieke conditie ging er namelijk > 10 keer zoveel op vooruit over een periode van 6 maanden, wat tevens resulteerde in een betere levenskwaliteit. “Wat nog veel belangrijker is”, geeft dr. Ines Frederix aan, “is dat we vaststelden dat de patiënten die geen telerevalidatie kregen meer dan dubbel zo vaak heropgenomen werden wegens hartproblemen. Deze patiënten werden tevens gemiddeld 2 maanden vroeger heropgenomen in vergelijking met de patiënten die wel telerevalidatie kregen. Enkele duidelijke bevindingen die overtuigend aangeven wat de meerwaarde van telerevalidatie kan zijn.”

 

Besparing tot 500 euro per patiënt

telerevalidatie IMG_7963 Het succesverhaal van Telerehab III lijkt ook zeer relevant in het huidige landschap van budgettaire beperkingen binnen de gezondheidszorg. Telerevalidatie houdt namelijk niet alleen hartpatiënten langer gezond en uit het ziekenhuis, het kan ook de kosten van de gezondheidszorg drukken. “Iedere patiënt die via telerevalidatie werd opgevolgd, kostte meer dan 500 Euro minder voor de gezondheidszorg (enkel directe gezondheidskosten).”, gaat dr. Ines Frederix verder. Telerevalidatie biedt op basis van de bevindingen van deze klinische studie dus de mogelijkheid om meer patiënten tegelijk op een efficiëntere manier te behandelen, zonder dat daarvoor het budget voor de gezondheidszorg zwaar moet verhogen.

 

Europese erkenning voor hartrevalidatie Jessa

De meerwaarde van cardiale telerevalidatie wordt ook op Europees niveau bevestigd. De Europese Vereniging voor Cardiovasculaire Preventie en Revalidatie koos dit jaar het revalidatiecentrum van het Jessa ziekenhuis uit als één van de twee Europese top referentiecentra voor hartrevalidatie. In kader hiervan werd een “good clinical practice” video opgenomen, die als voorbeeld voor de andere Europese revalidatiecentra werd getoond op het jaarlijkse congres van de Europese Vereniging voor Cardiologie in London. Innovatieve zorgmodellen zoals telerevalidatie werden in deze video naar voren geschoven als enorm beloftevol voor de toekomst!

 

Apps

Het Jessa Ziekenhuis bouwt momenteel in nauwe samenwerking met het Expertisecentrum Digitale Media van de Universiteit Hasselt verder aan een medisch, wetenschappelijk alsook technisch hoogstaand telerevalidatie programma onder de vorm van MobileHeart. MobileHeart is een smartphone gebaseerde applicatie die hartpatiënten begeleidt, motiveert en van educatie voorziet tijdens hun revalidatie. De eerste versie van MobileHeart wordt verwacht tegen begin 2016 en zal hopelijk in de toekomst de zorg voor vele hartpatiënten optimaliseren.

Overzicht actueel nieuws