Een multidisciplinaire samenwerking pakt alcohol- en middelenmisbruik bij jongeren aan

Alcohol- en middelenmisbruik is een alsmaar groter probleem, maar wat is de beste manier om deze jongeren te stimuleren en zo efficiënt mogelijk te leiden naar de verdere hulpverlening? Via het platform Hasselt Zorgstad besloten de stad Hasselt, de spoeddienst van het Jessa Ziekenhuis, Zorggroep Zin en Ligant de handen in elkaar te slaan om een antwoord te bieden op deze uitdaging.

 

 

Vanaf 1 januari zal elke jongeren tussen 12 en 21 jaar die op de spoeddienst belandt wegens alcoholintoxicatie extra zorg krijgen. Tijdens het ontslaggesprek zal de behandelende spoedarts een risicoanalyse doen aan de hand van een vragenlijst om zo gericht de juiste hulpverlening en nazorg aan te bieden. De betrokken huisarts ontvangt een brief met daarin de vraag om de verdere stimulans richting hulpverlening te versterken. Ten slotte wordt ook de jongere ‘rechtstreeks’ aangesproken. Tijdens zo’n opname voorziet de verpleging de jongere van een polsbandje met daarop de slogan ‘Wij zorgden voor jou, zorg jij nu voor jezelf!’ en een QR-code. Deze code brengt de jongere naar een website waar hij een filmpje te zien krijgt. “Met dit filmpje willen we even in de leefwereld van de jongere inbreken en hen met de realiteit van hun opname confronteren. Tegelijkertijd bieden we hun verdere hulp aan en benadrukken we dat ze er niet alleen voor staan”, aldus schepen van Zorg, Lies Jans. “Alcohol- en middelenmisbruik is een complex probleem dat je met een simpele folder of een informele babbel met de patiënt vaak niet kan oplossen. Samen met alle partners bedachten we een totaal concept waarbij alle schakels op elkaar afgestemd moeten worden, iedereen met zijn te spelen rol.”

 

Het alcoholgebruik van de Vlaamse jeugd is actueler dan ooit. De heisa hieromtrent komt niet zomaar uit de lucht vallen, dit blijkt uit allerhande cijfergegevens. “Het aantal jongeren dat met een alcoholintoxicatie op spoed terecht kwam was nog nooit zo hoog”, aldus Frederick Bervoets, spoedverpleger van het Jessa Ziekenhuis. “Uit cijfers van het Intermutualistisch Agentschap blijkt dat maar liefst 2334 jongeren tussen de twaalf en de zeventien jaar belandden in 2017 op de spoeddiensten met symptomen van een alcoholintoxicatie. Ook wij merken de toename op onze spoedafdeling. Waar onze spoedgevallen vroeger alleen in de vuurlinie stond en vooral de acute problemen oploste gaan we nu dankzij deze samenwerking een doorstroom vormen naar de verdere gespecialiseerde hulpverlening.”

 

“Met de preventiedienst van Zorggroep Zin ondersteunen we de Stad Hasselt in de uitwerking van haar alcohol- en drugbeleid. Samen met de stad proberen we in verschillende sectoren een mix aan interventies te implementeren die hun evidentie hebben bewezen. Om alcoholmisbruik bij jongeren tegen te gaan is een interventie op de spoeddienst naast onder andere interventies in het verkeer (alternatief vervoer en alcoholcontroles), het uitgaansleven (verantwoord schenken en alcoholvrije alternatieven) één van de meest zinvolle interventies. Op die manier grijp je het moment van spoedopname om te interveniëren en gericht door te verwijzen indien nodig” vertelt David Fraters.

 

De gerichte doorverwijzing van jongeren en hun ouders gebeurt via het Vroeginterventietraject Connect dat tien jaar geleden opgestart werd door CAD Limburg (nu Zorggroep Zin) en Katarsis en momenteel verdergezet wordt door het netwerk Ligant. Dit programma zet in op vroegdetectie en vroeginterventie binnen verschillende doelgroepen. Vroeginterventie Verslaving wil werken rond bewustwording, ondersteuning en verwijzing, nog voor er sprake is van een concrete hulpvraag. De doelgroep zijn jongeren van 12 tot 23 jaar waarbij sprake is van experimenteel, beginnend riskant of beginnend problematisch alcohol- of druggebruik. “Via uitwisseling en discussie met leeftijdsgenoten jongeren laten nadenken en hen laten bewust worden van hun alcohol/druggebruik en de gevolgen daarvan. Daarnaast worden jongeren geïnformeerd over druggerelateerde thema’s zoals effecten, risico’s, proces van verslaving, wetgeving etc.”, legt Bianca Vrolix van Ligant uit. “Vanuit Zorggroep Zin en het netwerk Ligant zijn we dan ook zeer blij met het partnerschap tussen ons, de stad en het Jessa Ziekenhuis. Het is onze missie om jongeren die na riskant alcohol- en/of druggebruik bij hen op de spoeddienst terecht komen zo snel en vlot mogelijk te begeleiden binnen onze werking.”

Overzicht actueel nieuws