COVID-impact op reguliere zorg: 5618 operaties uitgesteld

Het aantal operaties in de niet-urgente reguliere zorg daalde in het eerste semester van 2020 met 30% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In absolute cijfers komt dat overeen met een daling van ruim 5618 operaties. Of ook: 5618 patiënten wiens operatie omwille van de pandemie moest worden uitgesteld. Vanaf vandaag moet Jessa opnieuw inbreken op de planning van het operatiekwartier. “We doen enkel nog de écht zeer dringende ingrepen, dus waar het gaat over leven of dood. Voor de tweede keer zijn we genoodzaakt om de iets minder dringende operaties waarvoor intensieve zorg bedden nodig zijn vanaf vandaag met minstens 1 week uit te stellen. Dit is triest en had vermeden kunnen worden. Maar ook nu hebben we weer alle handen nodig op onze COVID-afdelingen”, zegt algemeen directeur Yves Breysem.


De cijfers liegen er niet om: we betalen een dubbele prijs tijdens een pandemie, want de impact ervan op alle andere zorg is nefast. “Tussen 1 januari en 30 juni 2020 stonden de chirurgen en hun teams bijna 7000 uren minder in het OK. Dat komt omdat er liefst 5618 operaties moesten worden uitgesteld. Een daling van 30% t.o.v. de eerste helft van 2019. Uiteraard is deze daling te wijten aan de COVID-pandemie” zegt algemeen directeur Yves Breysem.
Het hoogtepunt, of liever dieptepunt, ligt -evident- in de maanden maart, april en mei. Toen het aantal coronapatiënten bij Jessa een absolute piek bereikte: het aantal ingrepen daalde er respectievelijk met 40, 79 en 44%. In die maanden voerden de artsen enkel urgente ingrepen uit. Half mei was er een geleidelijke opstart van OK-activiteit in het kader van uitgestelde zorg.

 

Historisch

Yves Breysem: “Nooit eerder in de geschiedenis moesten we operaties waarvoor intensieve bedden nodig zijn, uitstellen. We hadden toch gehoopt dit nooit meer te moeten meemaken omdat het zich in de voorbije maanden vertaalde naar een tsunami van uitgestelde zorg. Met zeer veel pijn in het hart moeten we opnieuw die weg inslaan en weer zal het inhakken op de gezondheid van veel patiënten. Laten we hopen dat we niet in die situatie moeten komen waarbij de artsen ethische keuzes moeten maken welke patiënt wel nog zorg kan krijgen, en welke niet omwille van de beperkte capaciteit op onze dienst intensieve zorgen. Hopelijk geven de 8 bedden op onze medium care afdeling wat meer ruimte.”


Dat de reguliere intensieve zorg moeten worden stopgezet is een noodzaak: “We hebben nu al onze verpleegkundige expertise nodig om onze COVID-afdelingen te bemannen. Zowel op de intensieve COVID-afdeling, de semi-intensieve COVID-afdeling als de COVID-hospitalisatieafdelingen.”
Ik weet niet hoe het te formuleren, maar ik bedoel hier mee dat ik hoop dat onze artsen geen keuze moeten maken tussen patiënten die zorg krijgen en zij die geen zorg meer krijgen omwille van de beperkte capaciteit op ITE.
De ambulante raadplegingen kunnen voorlopig blijven doorlopen. In fase 2B voorziet Jessa 178 hospitalisatie COVID-bedden, 48 intensieve COVID-bedden en 8 semi-intensieve COVID bedden. Hiermee is de beschikbare capaciteit volledig ontplooid.

 

Meer weten? Lees zeker ook de bijhorende artikels in onze pershoek.

Overzicht actueel nieuws