Computergame moet kinderen informeren over ziekenhuisopname

Jessa Ziekenhuis en Hogeschool PXL starten onderzoeksproject met steun van Vlaamse overheid

 

computergame kinderen Als een kind voor een opname naar het ziekenhuis moet, rijzen er veel vragen. Wat staat er allemaal te gebeuren? Wie gaan ze daar zien en wat mogen ze meenemen? Kinderen, klasgenootjes en ouders hebben op zo'n moment dus een grote behoefte aan informatie. Jessa Ziekenhuis en Hogeschool PXL bundelen daarom de krachten om te onderzoeken op welke manieren deze behoefte beter aangesproken kan worden. "Concreet willen we bekijken of er een computergame ontwikkeld kan worden dat op een speelse manier kinderen, klasgenootjes en ouders kan informeren," zegt Jo Vrancken van Hogeschool PXL.


Stel, je moet met je zoontje of dochtertje naar het ziekenhuis. Vaak is dit ongepland, omwille van een ongeval of plotse gebeurtenis, en roept de situatie heel wat vragen op. "De ouders kunnen op dit moment al veel informatie vinden op de website van het ziekenhuis. En we vullen constant onze website speciaal ontworpen voor kinderen aan," vertelt orthopedagoge Leen Coremans van het Jessa Ziekenhuis. "Ook in het ziekenhuis zelf gebruiken wij fotoboeken waarmee kinderen voorbereid worden op een operatie en alle stappen die er aan voorafgaan. Daarnaast besteden wij veel aandacht aan de mondelinge contacten. Alles wat er met een kind gebeurt, kondigen we altijd aan aan het kind zelf."


Beleving


Veel goede initiatieven, maar het kan dus nog beter. Een computerspel dat via een website of app beschikbaar is zorgt er niet alleen voor dat de nodige informatie vlot toegankelijk is. Naast informatieverstrekking is er ook aandacht voor beleving:  "Je zorgt ervoor dat het kind actief betrokken is bij zijn opname in het ziekenhuis. Buiten de persoonlijke gesprekken die we met het kind voeren, blijft het vaak bij eenrichtingscommunicatie. Een kind dat actief bezig is met een ziekenhuisopname is beter voorbereid," aldus Leen Coremans.


Onderzoekers van Hogeschool PXL zullen nu nagaan hoe zo'n game er kan uitzien. Jo Vrancken van PXL-Healthcare legt uit: "We gaan bekijken wat de vereisten zijn: hoe het game moet aansluiten bij de leefwereld van het kind, en hoe kinderen en ouders op een laagdrempelige en interactieve manier kunnen zien wat er allemaal komt kijken bij een ziekenhuisopname.

 

Scholen


Binnen het project spelen ook scholen een belangrijke rol. "We denken in de eerste plaats aan klasgenoten van gehospitaliseerde kinderen. Ook in het lessenpakket kan het game een meerwaarde betekenen wanneer het over ziekenhuisopnames gaat. Door de KT-scholengroep te betrekken willen we een breed draagvlak creëren tijdens de ontwikkeling en implementatie van het game. Deze samenwerking zal ons in staat stellen om een optimaal zicht te krijgen op de behoeften," verklaart Jo Vrancken.


Ben Lambrechts, algemeen directeur van Hogeschool PXL kijkt alvast uit naar de resultaten van dit project: "Ik hoop dat we een echte toepassing voor het Jessa Ziekenhuis kunnen realiseren. Dit project vormt een mooie crossover, en slaat de brug tussen gezondheidszorg, informatica en onderwijs.  Allemaal disciplines die binnen Hogeschool PXL aanwezig zijn. Binnen onze hogeschool kijken we graag over de grenzen heen. Dankzij ons breed aanbod en ons uitgebouwd contactennetwerk kunnen we specialisten uit verschillende domeinen samenbrengen."


"Wij vinden het heel belangrijk dat we informatie op maat van de patiënt geven," zegt algemeen directeur Yves Breysem van het Jessa Ziekenhuis. "Net omdat kinderen zo'n specifieke groep patiënten zijn, willen we hen graag vanuit hun leefwereld benaderen en informeren. Zo'n computerspel via app of website zou daar heel geschikt voor zijn. Zo kunnen we kinderen én ouders op een speelse, interactieve manier voorbereiden op de opname van een kind in het ziekenhuis. Daarbij zal technologie zoals apps, tablets en smartphones in de toekomst een grote rol spelen. Door deze samenwerking met Hogeschool PXL en dankzij subsidies van minister Lieten kunnen we werken aan deze toekomst en aan innovatie."

Overzicht actueel nieuws