Cardiologen van Jessa voeren als eersten ter wereld nieuwste ablatietechniek uit: “We gaan voor 100% veiligheid en doeltreffendheid”

In het Jessa Ziekenhuis voeren 3 cardiologen van het Hartcentrum Hasselt een nieuwe revolutionaire techniek uit voor het behandelen van voorkamerfibrillatie. Samen met een team van cardiologen in het Kroatische Split behandelen ze wereldwijd de eerste patiënten met een ablatiesysteem dat gebruikt maakt van een volledig nieuwe energievorm.

 

Voorkamerfibrillatie is een ritmestoornis waarbij het hart ongecontroleerd gaat kloppen. Door middel van een ablatieprocedure kan de cardioloog de ritmestoornis behandelen. Doorgaans gaat het om radiofrequente

ablatie, waarbij men radiofrequentiegolven gebruikt om heel nauwkeurig kleine stukjes weefsel in het hart weg te branden. Alternatieve energievormen zijn ballontechnieken, waarbij gebruikt wordt gemaakt van

laserenergie of cryo-energie (bevriezing). In alle gevallen gaat het om thermische behandelingen waarbij men door middel van hitte of extreme koude hartweefsel vernietigt.

 

De nieuwe techniek verschilt met voorgaande technieken omdat er gebruik wordt gemaakt van electroporatie (pulsed field ablation): daarbij worden de hartcellen die de ritmestoornissen veroorzaken selectief vernietigd door de aanleg van een krachtig en zeer lokaal elektrisch veld.

 

Dr. Johan Vijgen: “Net daar zit de winst voor de patiënt. Bij de huidige ballontechnieken komt het in 2 tot 3 %

van de gevallen voor dat er beschadiging is van zenuwcellen, en eerder uitzonderlijk (in 0,5% van de gevallen) is er schade aan de slokdarm. Dat kunnen we met deze nieuwe methode uitsluiten. Door deel te nemen aan deze klinische studie zijn we dus in de mogelijkheid om 100% in te zetten op veiligheid en efficiëntie.”

 

Het toepassen van deze techniek heeft al tot uitstekende resultaten geleid in andere toepassingsgebieden en in de eerste preklinische studies voor ablaties.

 

Medio december werden bij Jessa de eerste 15 patiënten succesvol behandeld met deze techniek. Eind januari volgen er nog eens 10. De cardiologen die de ingreep uitvoeren zijn dr. Thomas Phlips, dr. Pieter Koopman en dr. Johan Vijgen (vlnr op foto 1).

 

 

De patiënten worden geïncludeerd in een internationale klinische studie waaraan enkel het Jessa Ziekenhuis en een ziekenhuis in het Kroatische Split deelnemen. Samen zullen ze 50 patiënten behandelen met de nieuwe techniek. Ze worden gedurende één jaar zeer intensief opgevolgd. Zo is er zeven dagen na de behandeling een eerste telefonisch contact en ziet de arts de patiënt na één maand terug. Drie maanden na de ingreep volgt een grondige check-up. Daarbij gaat men na of de ablatie voor de volle 100% geslaagd is.

 

Dat Hartcentrum Hasselt als één van de twee eerste centra wereldwijd mag deelnemen is een gevolg van zijn innovatieve karakter en de uitstekende reputatie in klinische studies. De afgelopen jaren was het centrum

leider in meerdere internationale ablatiestudies naar efficiëntie en veiligheid.

Overzicht actueel nieuws