Betere overlevingskansen voor kankerpatiënten met innovatieve labo-techniek

NGS Als één van de eerste centra in België startte het Jessa Ziekenhuis begin 2015 met de toepassing van Next Generation Sequencing (NGS) in de diagnose en behandeling van kanker. NGS is een innovatieve techniek die het erfelijk materiaal (DNA) van een tumor ontleedt tot op genniveau. Deze doorgedreven vorm van tumoranalyse maakt het, in combinatie met gerichte therapieën, mogelijk om bij kankerpatiënten een gepersonaliseerde behandeling toe te passen en zo hun overlevingskansen te vergroten.

 

Dr. Brigitte Maes, klinisch bioloog: “Dankzij Next Generation Sequencing (NGS) kunnen we het erfelijk materiaal van een tumor ontleden tot op genniveau. Dat levert ons extra informatie ten opzichte van de conventionele onderzoeken. Hierdoor krijgen de behandelende artsen meer info over gepersonaliseerde therapiemogelijkheden met mogelijks betere resultaten.”

 

 

“Op dit ogenblik zijn er naast de klassieke therapieën een aantal gerichte of targeted geneesmiddelen, op maat van de patiënt”, vult dr. Jeroen Mebis, medisch oncoloog van het Jessa Ziekenhuis, aan. “Het doel van een dergelijke behandeling ‘op maat’ is om de overlevingskansen voor de patiënt te verbeteren. Een ander voordeel is dat de nieuwe targeted geneesmiddelen zich specifiek richten op de kenmerken in de kankercellen en dus minder inwerken op gezonde cellen. Next Generation Sequencing (NGS) maakt het mogelijk om de patiënten te selecteren die voor deze targeted therapie in aanmerking komen.”

  

Geaccrediteerde kwaliteit

Dr. Brigitte Maes: “Als belangrijk kankercentrum in Limburg beschikken we reeds een 20-tal jaren over een goed uitgerust moleculair diagnostisch laboratorium. Met de nieuwe NGS-techniek koos het Jessa Ziekenhuis er bewust voor om te blijven investeren in innovatieve diagnostische technieken. Onze ISO-accreditatie hebben we recent kunnen uitbreiden voor de NGS-analyses na een zeer succesvolle externe audit. Hiermee hebben we de kwaliteit van onze NGS-analyses aangetoond. Zeker voor nieuwe technieken zoals NGS, waar algemeen genomen nog relatief weinig ervaring mee bestaat, is dit van groot belang.”

 

De toekomst

“Op termijn zullen de mogelijkheden voor gepersonaliseerde geneeskunde nog toenemen door het ter beschikking komen van veel meer targeted geneesmiddelen, die nu nog in ontwikkeling zijn. Met de NGS methode zijn we nu al in staat om de patiënten die voor deze nieuwe geneesmiddelen in aanmerking zullen komen te selecteren. Meer patiënten zullen een heel gerichte behandeling kunnen krijgen”, zegt dr. Mebis.

 

Vragen

Bij vragen kunnen kankerpatiënten zich best wenden tot hun behandelende oncoloog of huisarts. 

Overzicht actueel nieuws