Behandeling pancreaskanker in referentiecentra? Jessa Ziekenhuis voldoet aan de criteria

Operatie-dr-Gregory-Sergeant Uit een studie van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) blijkt dat de overlevingskans bij pancreaskanker stijgt wanneer de behandeling gebeurt in een ziekenhuis waar jaarlijks minstens 20 van deze ingrepen gebeuren. Zo’n ziekenhuis is dan een referentiecentrum. Om te bepalen welke ziekenhuizen referentiecentrum zijn, baseert de studie zich op cijfers van 2006 t.e.m. 2012.

 

Krachten bundelen

 

“In het Jessa Ziekenhuis werken we met een ervaren multidisciplinair team van gastro-enterologen, oncologen, radiologen, radiotherapeuten, anesthesisten, verpleegkundigen en abdominaal chirurgen intensief samen om de overlevingskansen van de patiënt te vergroten”, zegt dr. Yves Breysem, algemeen directeur van het Jessa Ziekenhuis. “Daarnaast bundelen we onze krachten met het Sint-Franciscusziekenhuis in Heusden en het AZ Vesalius in Tongeren voor de diagnose en behandeling van pancreas- en levertumoren.”


Kwaliteitsverhogende maatregelen

 

“Vanaf september 2013 hebben we een aantal kwaliteitsverhogende maatregelen genomen op basis van internationale aanbevelingen.  Hierbij denken we aan standaardisatie bij de preoperatieve diagnostiek, het verwerken en inkten van de resectiestukken en het postoperatief beleid. Het doel is uiteraard de kwaliteit van zorg en overlevingskansen te verbeteren.”


Jessa Ziekenhuis voldoet aan de criteria

 

Mede door deze inspanningen steeg het aantal pancreasresecties in het Jessa Ziekenhuis van 13 in 2012 tot 20 in 2013. “Voor 2014 verwachten we een verdere forse toename aangezien reeds 20 pancreasresecties uitgevoerd werden voor 1 augustus 2014”, vertelt dr. Breysem. “Hiermee voldoet het Jessa Ziekenhuis aan de vooropgestelde criteria om als referentiecentrum erkend te worden. Bovendien doen we zo’n 50 leverresecties per jaar en behoren we hiermee tot één van de grootste perifere centra in België.”

 

Meer info:

 

Overzicht actueel nieuws