Inzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + +
Uitzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + -
Gebruik knijpzoomen om eenvoudig in en uit te zoomen

Mission statement

Laatste wijziging: 15 februari 2022

Het Jessa Ziekenhuis biedt als één van de grootste Vlaamse ziekenhuizen topklinische geneeskunde en hoogkwalitatieve patiëntenzorg op drie locaties: campus Virga Jesse en campus Salvator in Hasselt en campus St.-Ursula in Herk-de-Stad. We willen de beste behandeling en zorg bieden met patiëntvriendelijkheid en veiligheid als centrale waarden.

 

Samen sterker

Het Jessa Ziekenhuis streeft ernaar om in een bredere regio het voorkeurziekenhuis te zijn voor patiënten en verwijzers. Daarvoor werken we nauw samen met de eerste lijnszorg, andere ziekenhuizen, universiteiten en hogescholen. Door de krachten te bundelen kunnen onze artsen en medewerkers zich sterk specialiseren.

 

Permanente verbetering

Voortdurende kwaliteitsverbetering, innovatie en het verhogen van efficiëntie zijn belangrijke middelen om onze doelstellingen te bereiken en een koploper in de sector te zijn. We stimuleren wetenschappelijk onderzoek en willen universitaire diensten en expertisecentra ontwikkelen. We investeren daarbij in geneeskunde en verzorging naar de meest recente inzichten van de wetenschap.

 

Engagement naar onze patiënt

We streven ernaar om de levenskwaliteit van onze patiënten op fysisch en psychisch vlak in stand te houden en te bevorderen in een sfeer van medeleven en met respect voor de unieke en totale mens.

We staan open voor iedereen, ongeacht ras, nationaliteit, levensbeschouwing, geslacht, sociale of materiële status. Daarbij hebben we aandacht voor spirituele zingeving, pastorale zorg en morele hulpverlening.

De opvang en inbreng van familie, naaste omgeving en andere zorgverleners vinden we belangrijk. We zorgen voor verstaanbare informatie en verlenen onze zorg in een aangepaste en eigentijdse omgeving.

 

Engagement van en naar onze artsen en medewerkers

Het Jessa Ziekenhuis voert een innoverend beleid om de beste artsen en medewerkers aan te trekken en te behouden. We creëren een motiverend werkklimaat met ruimte voor zelfontplooiing en stimuleren onze artsen en medewerkers om zich permanent bij te scholen.

Alle artsen en medewerkers zijn evenwaardig ongeacht hun functie.

In een kader van multidisciplinaire samenwerking, overleg en open communicatie verwachten wij dat alle artsen en medewerkers zich loyaal en verantwoordelijk inzetten voor hun eigen taak en de realisatie van de doelstellingen van het Jessa Ziekenhuis.