Inzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + +
Uitzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + -
Gebruik knijpzoomen om eenvoudig in en uit te zoomen

Ethiek

Laatste wijziging: 14 april 2022

Werken rond ethiek krijgt een belangrijke plaats in het Jessa Ziekenhuis. Naast het ethisch comité en de ethische toetsingscommissie beschikt het ziekenhuis ook over een paramedisch ethisch comité. Dit comité is een unicum binnen het Belgische ziekenhuislandschap.

  1.  Het ethisch comité werkt rond specifieke (grote) ethische vraagstukken en adviseert de directie over ethische aspecten van de problematieken in het ziekenhuis.
  2. De ethische toetsingscommissie keurt de studies goed. Het hanteert hierbij de normen en waarden die passen binnen de pluralistische identiteit van het Jessa Ziekenhuis.
  3. Het paramedisch comité comité (PEC) focust dan weer op de bewustwording en de toepassing van ethiek op de werkvloer. 

De samenstelling van het paramedisch ethisch comité is heel divers: artsen, verpleegkundigen, paramedici, secretaressen, pastoraal medewerkers, … Door stil te staan bij dagelijkse dilemma’s en erover in dialoog te gaan, creëert het PEC een cultuur waar mensen op een kritische, constructieve manier hun eigen handelen onder de loep nemen. Deze cultuur draagt bij tot een betere zorg voor de patiënt en een betere werking van alle afdelingen. Het PEC richt zich tot alle medewerkers in het ziekenhuis.