Inzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + +
Uitzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + -
Gebruik knijpzoomen om eenvoudig in en uit te zoomen

Week tegen pijn: Jessa moedigt patiënten aan om over hun pijn te praten

25 maart 2022

Maandag 28 maart start de week tegen pijn. “Het is een goede aanleiding om patiënten aan te moedigen om sneller over pijn te praten” zeggen Els Vanderstraeten en Rina Mignolet, beiden verpleegkundig pijnspecialist bij Jessa. “Dat lijkt een voor de hand liggend gespreksonderwerp in een ziekenhuis, maar in de praktijk merken we dat sommige patiënten denken dat pijn er nu eenmaal bij hoort als je in het ziekenhuis verblijft na een ingreep of onderzoek. Dat is jammer, want een goede pijnbestrijding versnelt vaak het herstel en dus ook een vervroegd ontslag uit het ziekenhuis.”

 

Om patiënten aan te moedigen om over pijn te praten, ligt er tussen 28 maart en 3 april in elke patiëntenkamer een kartonnen kubusje. Hierop kan de patiënt lezen waarom het belangrijk is dat de zorgverlener op de hoogte is van de pijn die hij of zij ervaart.


20220325_131321

Rina: “Met dit simpele gadget heeft de patiënt iets in handen om het gesprek over pijn makkelijker met ons aan te gaan. Hij kan bv. op een pijnschaal van 1 tot 10, de ernst van zijn pijnervaring makkelijker benoemen.

 

Wat is een goede pijnbehandeling?

Uiteraard is een goede pijnbehandeling een gedeelde verantwoordelijkheid van patiënt, arts en verpleegkundige, waarbij de patiënt zijn pijn aan geeft, de verpleegkundige actief een pijnbevraging, -registratie doet en de arts een correcte behandeling instelt. Zo kunnen we samen de pijn van de patiënt onder controle houden.


Els: “Ook hier geldt ‘meten is weten.’ Onze verpleegkundigen vragen (minstens 1 keer per shift) aan de patiënt om zijn pijnervaring een score te geven tussen 1 en 10. Bij een verhoogde pijnscore volgt er automatisch een behandeling (tenzij de patiënt weigert). Dat kan een pijnstiller zijn, maar net zo goed een warmte/koude kompres, of een aangepaste lig- of zithouding. Uiterlijk één uur later checkt de verpleegkundige of de behandeling het beoogde effect had en registreert dit ook in het patiëntdossier. Het is belangrijk dat de patiënt goed aangeeft dat de behandeling mogelijk onvoldoende was. Zo kunnen we bijsturen.


Bij twijfel over de adequaatheid van de pijnbehandeling kunnen verpleegkundigen steeds een beroep doen op het MAT (Multidisciplinair Algologisch Team) van het Jessa Ziekenhuis.


Over pijn praten bespoedigt herstel

Op het kubusje leest de patiënt het belang van een eerlijk gesprek over pijn. Het zorgt immers voor een gepaste pijnbehandeling en daar hangen heel wat voordelen aan vast:
- minder risico op complicaties
- wonden genezen beter
- je slaapt beter
- je herstelt vlotter
- je kan dus sneller naar huis
- op lange termijn minder risico op (of zelfs vermijden van!) chronische pijn
- …


Pijn bij kinderen

Ook hier komt een gepaste pijnbestrijding het herstel ten goede. Zo zullen pasgeborene bv. weer beter drinken en dus sneller aan gewicht winnen, wat hun ontslag uit het ziekenhuis kan bespoedigen.

 

Kinny Seron, pediatrisch pijnverpleegkundige Jessa: “Wij als professional moeten goed voor ogen houden dat de pijn die de patiënt aangeeft wel degelijk echt is, ook al ligt de patiënt ogenschijnlijk comfortabel in bed een film te kijken. Film kijken kan dan net de afleiding zijn die de patiënt nodig heeft om zijn pijn even naar de achtergrond te laten verdwijnen.

 

Patiëntervaring van ziekenhuisbezoek vaak sterk gerelateerd aan pijnervaring

Ulrike Pypops, Patient Experience Officer Jessa: “We hebben van goede pijnbevraging en gepast onder controle houden van pijn één van onze topprioriteiten gemaakt. Hoe omgegaan wordt met pijn maakt immers wezenlijk deel uit van hoe de patiënt zijn ziekenhuisbezoek ervaart. Dat leren we uit de Vlaamse Patiëntpeilingen. Onze boodschap naar de patiënten is dus: ‘Zeg het ons wanneer je pijn hebt.’ Wij zullen er ook altijd naar vragen, pijnbestrijding met de patiënt bespreken én toepassen. Het is vandaag de dag niet meer “cool” om met pijn te blijven zitten, “wie mooi wil zijn moet pijn lijden” gaat écht niet op voor de kwaliteitsvolle zorg die Jessa wil bieden.