Inzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + +
Uitzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + -
Gebruik knijpzoomen om eenvoudig in en uit te zoomen

Nieuwe inzichten over COVID dankzij het CoDaP-project

Het Jessa Ziekenhuis is in het project CoDaP een grootschalige studie gestart om de heterogeniteit bij Covid-patiënten op de intensieve zorgen verder in kaart te brengen in de Euregio Rijn-Maas met Belgisch en Nederlands Limburg, de provincie Luik, de Duitstalige Gemeenschap en de regio Aken. Ondanks een vrij homogene populatie binnen deze Euregio, zijn er toch opmerkzame verschillen vast te stellen. Zo lopen de behandelingen erg uiteen en zijn de zorgstelsels, ziekenhuisinfrastructuur en de criteria voor opname op de intensieve zorgen anders. Maar die onderlinge variatie is ook een rijke bron voor onderzoek naar succesvolle behandelingen.

 

Binnen de samenwerking tussen het Jessa ziekenhuis Hasselt, Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) Genk, Maastricht UMC+, Uniklinik RWTH Aachen, Groupe Santé CHC Luik en het Duitse data science bedrijf RapidMiner is er vooral aandacht voor de gehanteerde interventies en zorguitkomsten tijdens de eerste coronagolf. De beschikbare data en de variatie in klinische praktijk wordt samengebracht in het Corona Data driven interventions & data Platform, kortweg het CoDaP project, om tot nieuwe inzichten te komen. Met behulp van geavanceerde modellen zal er getracht worden om de heterogeniteit verder te ontrafelen en de succesfactoren voor de beste praktijken in de regio te onthullen. Dit zou een belangrijke stap in de juiste richting zijn om tot een gefundeerde en uniforme behandeling voor COVID-19 patiënten te komen. De vergaarde data, zal ook gebruikt worden om voorspellende modellen te verbeteren en nieuwe modellen te ontwikkelen.

 

Om de gegevens vlot te kunnen delen, wordt er in het project een nieuw dataplatform gebouwd. Elk ziekenhuis gebruikt namelijk zijn eigen systeem om patiëntgegevens bij te houden, wat het verzamelen en verwerken van de verschillende datasets bemoeilijkt. Het nieuwe platform zal de gegevens van meerdere computersystemen automatisch exporteren, terwijl de regelgeving rond gegevensbescherming van de patiënt gerespecteerd blijft.

 

Verder moet het dataplatform ook de spreiding van patiënten in de Euregio en de actuele beschikbaarheid van bedden op de Intensive Care in de Euregio beter in beeld brengen. Op amper 50 km van elkaar lopen die voorzieningen namelijk sterk uiteen. Zo zijn er in Nederland 6,4 en in België 15,9 bedden op de intensieve zorgen per 100.000 inwoners. In Duitsland zijn dat er 29,2. Als we de capaciteit in real-time kunnen volgen en een beter beeld krijgen van het klinisch beloop, is er in de ziekenhuizen meer tijd om te reorganiseren en kunnen de zorgmiddelen in de regio optimaal worden benut. Het dataplatform moet zo de samenwerking tussen de verschillende intensieve zorgen in de Euregio verbeteren.

Het project wordt gefinancierd door INTERREG en de Europese Unie.

 


 

 

Meer informatie