Inzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + +
Uitzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + -
Gebruik knijpzoomen om eenvoudig in en uit te zoomen

Je kan je hart niet pauzeren!

 

Jouw hart blijft een prioriteit tijdens de pandemie. Hoewel COVID-19 in 2020 wereldwijd meer dan 1,6 miljoen levens heeft geëist, veroorzaken hartaandoeningen elk jaar de dood van meer dan 7 miljoen mensen. Als je denkt dat je de symptomen van een hartaanval ervaart, zoek dan onmiddellijk hulp. Als je een chronische hartaandoening hebt, vergeet dan niet je medicatie te nemen of geplande vervolgafspraken bij te wonen.

 

De gezondheid van je hart blijft belangrijk

Als jij of iemand in je huishouden symptomen van een hartaanval ervaart, is elke minuut die je wacht voordat je medische hulp inroept, levensbedreigend en kan deze onherstelbare schade aanrichten. Als je een bekende hartaandoening hebt, zijn voortdurende zorg, testen en medicatie belangrijk om de symptomen te beheersen en verdere schade aan je hart te voorkomen. Jouw hart gezond houden moet altijd je prioriteit zijn, ook in deze moeilijke tijden.

 

Tijd is van belang

Er is een optimaal tijdsvenster om hartsituaties in noodgevallen te behandelen. Hoe langer een cardiale noodsituatie niet wordt behandeld, hoe slechter de uitkomst kan zijn. Een studie in het Verenigd Koninkrijk heeft echter aangetoond dat in april 2020 40% minder mensen met een hartaanval naar het ziekenhuis gingen vergeleken met vóór de COVID-19-pandemie. Vooral in lockdown-periodes meldden artsen dat patiënten het zoeken naar medische zorg uitstellen: naar schatting 48% vertraagde de behandeling buiten het raam voor optimale zorg.

 

Ken de symptomen

Typische symptomen van een hartaanval zijn onder meer druk of een branderig of beklemmend gevoel in uw borst. De pijn kan zich uitstrekken naar de linker- of rechterarm, naar de keel, nek, rug, buik of kaak. Symptomen zijn ook plotselinge kortademigheid, soms ernstig zweten en misselijkheid. Als dergelijke symptomen optreden en langer dan ongeveer 5 minuten aanhouden, moet je een ambulance bellen. Veel patiënten met een hartaanval melden dat ze in de dagen en weken voorafgaand aan hun volledige hartaanval soortgelijke symptomen voelden die kwamen en gingen, en die enkele minuten aaneengesloten duurden. Veel patiënten melden ook dat ze een beklemming op de borst of ongewone kortademigheid begonnen op te merken tijdens het sporten, snel lopen of het beklimmen van een trap.

 

Als je een van deze symptomen ervaart, neem dan contact op met een kliniek voor pijn op de borst of met je arts voor een zeer dringende afspraak. Als de symptomen ernstig zijn of langer dan 5 minuten duren, bel dan onmiddellijk een ambulance.

 

Deze informatie kan je ook terugvinden op de (Engelstalige) website www.cantpauseaheart.org. Dit maakt deel uit van een bewustwordingscampagne van de Europese Vereniging voor Cardiologie.